Kdo chvíli stál, již stojí opodál - den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje. Téma: ostatní | Detail citátu

Moudré je říct si každého dne: "Kéž si uchovám lásku k životu". Téma: život | Detail citátu

Člověku neschází síla, ale vůle. Téma: lidé | Detail citátu

Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic. Téma: ostatní | Detail citátu

Hloupí lidé nejsou mne tak podivní jako ti, kteří mají myšlenky dlouhé. Téma: hloupost | Detail citátu

Pomlouvání nepřítomných bývá častým tématem našeho hovoru. Téma: ostatní | Detail citátu

Humor a satira jsou jako milenec a milenka. Kde jednoho není, tam druhý smutně hledí. Téma: humor | Detail citátu

Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic. Téma: čas | Detail citátu

Není smutnějšího pohledu nad muže před zrcadlem. Téma: muži | Detail citátu

Každá doba uskuteční nějaký sen doby předešlé. Téma: ostatní | Detail citátu

Ach, bože, žena, jaký je to divný sklad, co při ní krásy a co velkých vad. Téma: ženy | Detail citátu

Kdo nic neví, musí všemu věřit. Téma: ostatní | Detail citátu

Lidé obyčejně chtějí být tím, čím nejsou. Téma: lidé | Detail citátu

Pomluva nepřítomných je hlavní částí našich rozprav. Kdyby se veškeré lidstvo sešlo na jediném místě, nevědělo by brzy, o čem mluvit. Téma: ostatní | Detail citátu