V životě jsou okolnosti, kdy pravda a prostota jsou nejlepší taktikou. Téma: pravda | Detail citátu

Od přítele může přijmout dar jen ten, komu přijetí působí stejnou radost jako darování. Téma: přátelství | Detail citátu

Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane zbytečným. Téma: hloupost | Detail citátu

Kariéru je možno udělat buď vlastními schopnostmi anebo hloupostí jiných. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Ženy jsou v lásce dál než většina mužů, ale muži nad ně vynikají v přátelství. Téma: ženy | Detail citátu

Lidé litují, jak špatně využili času, který je už za nimi, ale to je nepřivede k tomu, aby lépe využily času, který jim k životu zbývá. Téma: lidé | Detail citátu

Někteří lidé považují nadutost za velikost, nelidskost za pevnost a posměvačství za duchaplnost. Téma: lidé | Detail citátu

Svět je plný lidí, kteří mají ve zvyku srovnávat se v duchu s jinými. Rozhodnou ovšem vždy ve svůj prospěch a podle toho také jednají. Téma: lidé | Detail citátu

Láska a přátelství se vylučují. Téma: láska | Detail citátu

Někteří lidé začínají mluvit o chvíli dříve, než začnou myslet. Téma: lidé | Detail citátu

Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví - to je víc, než jste mohl očekávat. Téma: přátelství | Detail citátu

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství. Téma: láska | Detail citátu

Hrubost, sprostota, surovost mohou být vady také duchaplného člověka. Téma: lidé | Detail citátu

Láska začíná láskou a od nejsilnějšího přátelství může pokročit jen ke slabé lásce. Téma: láska | Detail citátu

Hodiny štěstí počítáme jen na minuty. Téma: štěstí | Detail citátu

Leckterá žena má raději peníze než přátele a ještě raději milence než peníze. Téma: ženy | Detail citátu

Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem. Téma: lidé | Detail citátu

Skoro nikdo nepřijde sám na to, jakou vlastně má cenu druhý člověk. Téma: lidé | Detail citátu

Je-li život plný běd, je trapné snášet jej. Je-li šťastný, je hrozné jej ztratit. Jedno jako druhé. Téma: život | Detail citátu

Většina lidí prožije začátek svého života tak, že jsou jejich poslední dny nesnesitelné. Téma: život | Detail citátu

Svatební oznámení je úmrtním listem lásky. Téma: manželství | Detail citátu

Není člověka tak dokonalého a tak nezbytného svým přátelům, aby neměl vlastnosti, pro nějž by jej rádi oželeli. Téma: lidé | Detail citátu

Neexistují ošklivé ženy, jsou je ženy, které nevědí, jak se udělat hezké. Téma: ženy | Detail citátu

Děti když dospějí, jsou postiženy všemi těmi nedokonalostmi, jimž se posmívaly. Téma: děti | Detail citátu

Bojíme se stáří a přitom si nejsme jisti, zda se ho dožijeme. Téma: čas | Detail citátu

Láska je někdy jen slabostí, vyhojit se z lásky bývá další slabostí. Téma: láska | Detail citátu

Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají přítomnost. Téma: děti | Detail citátu

Je-li nehezká žena milována, pak je milována šíleně, protože je to způsobeno buď zvláštním sklonem milence, nebo půvabem skrytějším a neodolatelnějším, než jsou vnady krásy. Téma: láska | Detail citátu

Hledáme své štěstí mimo sebe, a to v mínění lidí, o nichž víme, že to jsou pochlebníci, že jsou málo upřímní, nespravedliví, závistiví a plní rozmarů a předsudků. Jaká podivnost! Téma: štěstí | Detail citátu

Ze stejného důvodu, pro nějž je zasloužilý člověk opomíjen, bývá hlupák obdivován. Téma: hloupost | Detail citátu

Žít s nepřáteli tak, jako kdyby se jednoho dne mohli stát našimi přáteli, a s přáteli, jako by se mohli stát našimi nepřáteli, to není ani v povaze nenávisti, ani v pravidlech přátelství. Není to zásada morální, ale politická. Téma: politika | Detail citátu