Pořádní lidé říkáme obvykle těm, kteří jednají jako ostatní.

Autor citátu: Anatole France     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Jan Werich | Detail citátu

Zlozvyky - to co mají jiní lidé. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Někteří lidé jsou slavní a jiní si toho zasluhují. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Člověk není stvořen pro porážku. Člověka je možné zničit, ale ne porazit. Ernest Hemingway | Detail citátu

Smíš být člověkem, ale ne pro sebe, jen pro jiné. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Zlozvyky - to, co mají jiní lidé. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Všichni jsme jedno - ale každý z nás je jedinečná, neopakovatelná jsoucnost. Erich Fromm | Detail citátu

Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí. Václav Havel | Detail citátu

Člověk nemůže současně kormidlovat dva čluny. Africká přísloví | Detail citátu

Člověk se odnaučil čekat. To je základní zlo naší doby. William Somerset Maugham | Detail citátu

Nemám rád lidi kteří se neobdivují, neboť sám jsem strávil celý život tím, že jsem se obdivoval všemu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Lidé, kteří nejsou dost významní, se rádi dělají velkými. Friedl Beutelrock | Detail citátu

Jak mnozí politováníhodní lidé jsou nehodní pomilování! Louis-Émile Bougaud | Detail citátu

Člověk by chtěl být gigantem - a je hovno kamaráde. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Je mnohem snazší poznat člověka vůbec než jednoho jediného člověka zvláště. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Stát se dobrým člověkem je umění. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Na světě jsou dvojí dobří lidé - mrtví a ti, kteří se doposud nenarodili. Julius Zeyer | Detail citátu

Samolibost není v podstatě než omezenost - i když jí propadne člověk třeba geniální. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk je to, co je mu podobné. Obvykle nenávidí, a vlastní vady viditelné zvenčí ho pobuřují. Marcel Proust | Detail citátu

Člověk není s ničím na světě spokojen vyjma svého rozumu. Čím měně ho má, tím je spokojenější. August Kotzebue | Detail citátu

Špatný nevěří, že existují dobří lidé. Ruská přísloví | Detail citátu

Potřebuje-li něco zvíře, ví samo, kolik potřebuje. Potřebuje-li něco člověk, nepozná to. Démokritos | Detail citátu

Člověk je velký v plánech - pro jiné. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Žádný člověk nepřichází na svět hotový, v definitivně vykrystalizované podobě. Ve svém životě, ať už je jakýkoli, se pak neustále rozvíjí, nepřetržitě dotváří vlastní osobnost. Vissarion Grigorjevič Bělinskij | Detail citátu

Člověk s dlouhým seznamem nároků je podobný dámě s těžkými kufry. Kazí potěšení sobě i ostatním členům zájezdu, kteří se cítí do jisté míry povinni jí pomoci. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Člověk je celek. Leda by jeho bližní rozhodli jinak. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk má pět smyslů. Kolik má nesmyslů, to se nedá spočítat. Julius Satinský | Detail citátu

Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Člověk nechce znát hranice svých možností. Bohuslav Hlinka | Detail citátu

O tom, kdo rychle odsuzuje, skoro by se mohlo říci, že rád odsuzuje, a kdo příliš trestá, že trestá nespravedlivě. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Člověk se má učit rozlišovat mezi tím, co poslouchati má a co slyšeti nemusí. Miroslav Horníček | Detail citátu

Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy. Mark Twain | Detail citátu

Ryba hledá kde je hloubš, člověk kde je líp. Česká přísloví | Detail citátu

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. Francois Mauriac | Detail citátu

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Jen lidé povrchní nesoudí podle zevnějšku. Oscar Wilde | Detail citátu

Člověk je tvor nesmírně ješitný. Přímo si říká o to, aby byl hezky hlazen po hřbetě - a pak jen spokojeně vrní. Chce být uznán, ctěn, oceňován, oblíben. Je strašně háklivý na své místo, které si vydobyl v člověčí skupině i v přírodě vůbec. Bohuslav Hlinka | Detail citátu

Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem. Galénos | Detail citátu

Sebepoznání je prvním krokem k přetvářce. Oldřich Fišer | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..