Člověk může vykonat mnoho dobrého, aniž si musí ukládat nějakou oběť.

Autor citátu: Albert Schweitzer     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Neuzavírejte se do sebe - můžete se dostat do špatné společnosti. Alexi Andrejev | Detail citátu

K navazování nových známostí nás nevede ani tak radost ze změny jako naděje, že se nám budou více obdivovat ti, kdo nás ještě neznají. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk je bytost odkázaná na to, aby jí někdo čas od času řekl: "Je dobře, že jsi!" Josef Pieper | Detail citátu

Člověk je člověku nejlepší medicína. Nigerijská přísloví | Detail citátu

Smíš být člověkem, ale ne pro sebe, jen pro jiné. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou pýchou. Voltaire | Detail citátu

Člověk nemůže současně kormidlovat dva čluny. Africká přísloví | Detail citátu

Člověk je jediným zvířetem, které se může nudit, pociťovat nespokojenost a cítit se vyhnaným z ráje. Erich Fromm | Detail citátu

Člověk je pouhá třtina, to nejslabší, co chová příroda - ale je to třtina myslící. Blaise Pascal | Detail citátu

Nejhorší na člověku nebývá to, jaký je, ale jaký není. Ladislav Muška | Detail citátu

Když pozoruji, jak jsou lidé zlí, nikdy se tomu nedivím, ale často se divím, že se nestydí. Karolína Světlá | Detail citátu

Člověk je totiž paradoxní, a to se změnit nedá. Carl Gustav Jung | Detail citátu

Mám pochybnosti. Všichni mi lidé jsme nástroje na které se hraje, máme v sobě náboj smrti, rozkoše, vášně a touhy a když se vám podaří tento nástroj rozehrát, tak znějí struny temně nebo vysoko. Přes všechny pochybnosti se ale musíme pokusit je rozehrát. Jan Saudek | Detail citátu

Lidé, kteří příliš žijí, netvoří. Thomas Mann | Detail citátu

Který člověk by se nechtěl dát ubodat dýkami, aby před tím byl Caesarem? Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Člověk je to, v co věří. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Lidé, kteří nejsou dost významní, se rádi dělají velkými. Friedl Beutelrock | Detail citátu

Člověk musí pít, aby mohl milovat všechny lidi. Oskar Maria Graf | Detail citátu

Člověk v sobě hyne nejprve na svou povrchnost, pak teprve, až v druhé řadě, umírá nemocemi nebo válkami. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk se od přirozenosti skládá z potřeby milovat a nenávidět, zbožňovat stejně jako opovrhovat, žádat si nebo odmítat. Tyto potřeby se však obyčejně ve svých projevech neopírají dost věcně o skutečný stav věcí. Josef Čapek | Detail citátu

Lidé, jako ostatní živočichové, se navzájem milují právě v tom, co je blízké jejich horší polovině. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Čestný člověk má rovný hřbet i řeč. Mongolská přísloví | Detail citátu

Když opravdu chce, může člověk všechno. Rafael Alberti | Detail citátu

Vždy říkej, co si myslíš, a podlý člověk se ti vyhne. William Blake | Detail citátu

Když jsou lidé průměrní, neznamená to, že musí být skromní. Naopak, jsou pyšní na to, že jsou průměrní. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné. Ernst Fischer | Detail citátu

Člověk, který je pánem sama sebe, nebude mít jiné pány. Orientální přísloví | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Charles Dickens | Detail citátu

Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Člověk je velký ve svých předsevzetích, ale slabý v jejich provádění. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Lidé si vzájemně nerozumí, i když se vzájemně milují. To proto, že se tak děje v nestejných zájmech. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Pouze někteří lidé dovedou snést blahobyt - u druhých lidí samozřejmě. Mark Twain | Detail citátu

Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem. Galénos | Detail citátu

Člověk je to, co je mu podobné. Obvykle nenávidí, a vlastní vady viditelné zvenčí ho pobuřují. Marcel Proust | Detail citátu

Jsou lidé, jejichž obličej je nejnestoudnější částí jejich těla. Francisco de Goya | Detail citátu

Každý člověk má tři charaktery. Jeden který ukazuje, jeden který má, a jeden který si myslí že má. Alphonse Karr | Detail citátu

Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že vědí, co dělají a že mají směr. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Čím má člověk více, než potřebuje, tím je ustaranější. George Bernard Shaw | Detail citátu

Některými věcmi se člověk chlubí, aby se za ně nemusel stydět. Mark Twain | Detail citátu

Každý člověk, kterému záleží jen na jedné věci, je nebezpečný. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..