Člověk může vykonat mnoho dobrého, aniž si musí ukládat nějakou oběť.

Autor citátu: Albert Schweitzer     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma lidé

Každý člověk musí v něčem zůstat dítětem, jinak se může dát hned pohřbít. Karl Friedrich Wilhelm Wander | Detail citátu

Porozumět člověku, to chvilku trvá. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Lidé, kteří nejsou dost významní, se rádi dělají velkými. Friedl Beutelrock | Detail citátu

Mládí je třeba prožít. Nezáleží na věku, kdy se rozhodneme, že budeme mladí. Henri Duvernois | Detail citátu

Člověk se odnaučil čekat. To je základní zlo naší doby. William Somerset Maugham | Detail citátu

Člověk může všechno, jenom sám před sebou neunikne. Franz Kafka | Detail citátu

Člověk nemůže současně kormidlovat dva čluny. Africká přísloví | Detail citátu

Člověk už nemá křídla a není andělem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk má neodolatelné puzení domnívat se, že ho není vidět, když on nic nevidí. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí. Václav Havel | Detail citátu

Existují lidé, kteří po uzavření dohody fifty-fifty trvají na tom, že ta pomlčka patří jim. Laurence Peter | Detail citátu

Někteří lidé žijí s tak samozřejmou rutinou, že se nám nechce věřit, že žijí poprvé. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Pro člověka je třeba obětovat vše. Kromě lidí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Každá mince a každý člověk mají dvě strany. Libanonská přísloví | Detail citátu

Také naši předkové věřili, že lidé budou v budoucnosti lepší - tím mínili nás! Gabriel Laub | Detail citátu

Mám pochybnosti. Všichni mi lidé jsme nástroje na které se hraje, máme v sobě náboj smrti, rozkoše, vášně a touhy a když se vám podaří tento nástroj rozehrát, tak znějí struny temně nebo vysoko. Přes všechny pochybnosti se ale musíme pokusit je rozehrát. Jan Saudek | Detail citátu

Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Ke cti ctnosti je třeba přiznat, že se lidé tím, že spáchají zločin, dostanou často do velikého neštěstí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Člověk žasne, co lidé nadělají, jen aby nemuseli pracovat. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Hrubost, sprostota, surovost mohou být vady také duchaplného člověka. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Obyčejní lidé nejsou malí, jen se s nimi zachází jako s malými. Gabriel Laub | Detail citátu

Při silných vjemech člověk touží věřit, že jinému se nic podobného nikdy nepřihodilo. Jan Procházka | Detail citátu

Člověk, který se domnívá, že se na světě udrží jen penězi, má vlastně o sobě pranízké vědomí. Josef Čapek | Detail citátu

Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby mělo možnost omezit moc omezenců. Gabriel Laub | Detail citátu

Skutečně není pravda, že by někdy existoval člověk, který by kladl zájem veřejnosti nad svůj vlastní. John Adams | Detail citátu

Člověk dosáhne všeho, co si umíní, jen když to chce doopravdy. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Charles Dickens | Detail citátu

Člověk se od přirozenosti skládá z potřeby milovat a nenávidět, zbožňovat stejně jako opovrhovat, žádat si nebo odmítat. Tyto potřeby se však obyčejně ve svých projevech neopírají dost věcně o skutečný stav věcí. Josef Čapek | Detail citátu

Lidé na vysokých místech se musí vytahovat a nafukovat - jinak by zdola nebyli vidět. Gabriel Laub | Detail citátu

Šikovní lidé vnášejí do našeho světa hrdinou představu neomezených možností. Vrtáci však přinášejí a udržují celou epickou a přímo pohádkovou představu neomezených potíží, příhod, překážek a odporů. Karel Čapek | Detail citátu

Člověk je omyl přírody. Walter Gilbert | Detail citátu

Člověk, který k osobnosti neprišel, je dítě. Ľudovít Velislav Štúr | Detail citátu

Někteří lidé jsou slavní a jiní si toho zasluhují. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Člověk je zvláště sváděn věcmi, které připomínají jiné, představují je, nebo napodobují. Avicenna | Detail citátu

Člověk nikdy nedostane to, po čem touží, ve chvíli, kdy po tom touží. Jean Dutourd | Detail citátu

V každém případě jsem rád, že lidé budou jednou vědět, z jaké výše jsem klesl. Michel de Montaigne | Detail citátu

Ideje nejsou zodpovědné za to, co z nich lidé udělají. Karl Werner Heisenberg | Detail citátu

Lidé nesmýšlí o životních událostech tak rozdílně, jako o nich mluví. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Dobrý člověk dodržuje sliby. Lao-C' | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..