Život člověka, který přeskočil osudný věk, se řítí děsivou rychlostí. Téma: čas | Detail citátu

Počínající láska je tak hezká, dojemná, i když je nízká. V počáteční, v každé, je vznešená záře. Je to pokaždé stejný zázrak jako stvoření světa. Téma: láska | Detail citátu

Člověk, který vchází do bordelu není totožný z člověkem, který byl dekorován. Jsou to dvě složky jeho života naprosto na sobě nezávislé. Téma: lidé | Detail citátu

Dobro pokouší člověka stejně silně jako zlo. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Žádný surovec není tak hrubý, žádný cynik tak neochvějný, aby se ho příjemně nedotklo, když má nějaká žena dobré mínění o jeho milostných schopnostech. Téma: ženy | Detail citátu

Umělec nikdy neukazuje život takový jaký je, protože by to bylo nesnesitelně nudné. Být pravdivý není tak těžké. Téma: umění | Detail citátu

Láska jako pouhý akt, nic předtím ani potom, to se mi zdá jako vrchol nudy. Láska zbavená slov, sladkých doznání, oklik, nadějí a zklamání nemá v mých očích nejmenší cenu. Téma: láska | Detail citátu

Člověk si opravdu uvědomí marnost a nicotnost věcí, až když je má. Téma: lidé | Detail citátu

Člověk rozprostře svou duši jako pěkný ubrus na jídelním stole, zbývá jen, aby osud začal tabuli plnit vínem a pokrmy. Člověk je připraven pochutnat si co nejlépe. Téma: alkohol | Detail citátu

Celý život je vlastně svazek spousty neslučitelných pravd. Téma: život | Detail citátu

Umění není demokratické. V umění nemusí vždycky nutně vyhrát dobrý žák. Vyhraje vyvolený, ten, který se rodí s malou hudbou v sobě a umí vidět pravdu světa. Téma: umění | Detail citátu

Ženy čas od času potřebují nějaké to drama a trošku přehánění. Téma: ženy | Detail citátu

Věk okolo třicítky je pro muže kritický. Tehdy se dělají největší hlouposti, nebo spíš je to věk, kdy hlouposti, které provedeme, začínají být nenapravitelné. Téma: muži | Detail citátu

Mužům se musí nechat veškerá volnost, jakou potřebují. Ať už to má jakékoliv následky. Čím se cítí volnější, tím méně toho využívají. Téma: muži | Detail citátu

Láska pro sebe vyžaduje v lidské duši hodně místa a musí něco zničit, aby se tam mohla uvelebit. Téma: láska | Detail citátu

Člověk, který své city podřizuje rozumu, musí být nutně pyšný. Téma: rozum | Detail citátu

Tělesná láska proniká do duše vsakováním. Téma: sex | Detail citátu

Člověk rozprostře svou duši jako pěkný ubrus na jídelním stole, zbývá jen, aby osud začal tabuli plnit vínem a pokrmy. Člověk je připraven pochutnat si co nejlépe. Téma: lidé | Detail citátu

Člověk nikdy nedostane to, po čem touží, ve chvíli, kdy po tom touží. Téma: lidé | Detail citátu

Politika člověka konzervuje. Téma: politika | Detail citátu

Málokdy se najde padesátník, který by starostmi zkrásněl. Ve dvaapadesáti letech může většinou být svůdný jenom šťastný a dobře naložený muž. Sebemenší chmura mu vtiskne do tváře deset let navíc. Téma: muži | Detail citátu

Muž je v lásce jako primitivní stroj. Zmáčkneš knoflík a prastarý mechanismus pracuje přesně tak, jako v první den stvoření. Téma: muži | Detail citátu

Žena opravdu někdy zvířecky trpí láskou, totiž snáší svoje neštěstí, jako zvíře snáší bolest, nesnaží se uzdravit, umí se jenom chvět a lízat si ránu. Téma: ženy | Detail citátu

Myšlenka a čin jsou dva prostředky, kterými člověk poznává sám sebe. Téma: myšlení | Detail citátu

Jediné, co v lidském životě stojí za vypravování, to je mládí. Téma: čas | Detail citátu

Veliká láska nemůže trvat příliš dlouho. Téma: láska | Detail citátu

Všichni politici jsou od počátku světa stejní, přestože se okolnosti mění a události se nikdy nevyvíjejí stejným způsobem. Téma: politika | Detail citátu

Nečekané štěstí přijímáme vždycky se směsí zdráhání a nedůvěry, jako duševní expanze, rozvrat. Téma: štěstí | Detail citátu

Láska i v té nejohavnější podobě vždycky zanechává v ústech sladkou příchuť. Téma: láska | Detail citátu

Člověk si musí v lásce dělat vytrvale reklamu. Téma: láska | Detail citátu

Mládí nikdy nepočítá s tím, že je mladé. Téma: čas | Detail citátu

Ušlechtilá duše bude ušlechtilá i v nejhorších nesnázích. Nízká duše nezapře svou nízkost, i když ji bude doprovázet na každém kroku úspěch. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Lidé si libovolně vytvářejí obraz svých příbuzných nebo přátel. A když se potom ta jistá osoba nechová shodně s jejich představou, křičí: "Ty jsi se změnil, já tě nepoznávám!" Téma: lidé | Detail citátu