Láska je nemoc, která se nedá vyléčit. Téma: láska | Detail citátu

Nejlepší přítel je ten,co tě napomene,co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ! Téma: ostatní | Detail citátu

Láska se nevyprosí, ani nevyhrozí. Téma: láska | Detail citátu

Moudrý člověk v hádce ustoupí, ale prudký pes přichází vlku pod zub. Téma: moudrost | Detail citátu

Duch tratí sílu, když starost o vezdejší chléb jej tíží. Téma: ostatní | Detail citátu

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe. Téma: přátelství | Detail citátu

Neštěstím a bolestí se člověk očišťuje od všech trosek, jako zlato ohněm. Téma: ostatní | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Téma: láska | Detail citátu

Někdy ovšem vidím se nešťastnou, zbytečnou na světě, tak že bych s chladnou myslí odešla ze světa, ale ony přejdou zase, ty doby - jenže mnohdykráte boje takové urvou kus života s sebou. Téma: život | Detail citátu

Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou - zvadne. Téma: ostatní | Detail citátu

Kdyby i člověk všeho se nasytil, lásky se nikdy nenasytí. Téma: láska | Detail citátu

Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou zvadne. Téma: štěstí | Detail citátu

Nemohu nenávidět toho, kdo mi už byl jednou milý. Téma: ostatní | Detail citátu

O lásku nebudu prosit nikoho, ani své vlastní dítě ne. Téma: děti | Detail citátu

Všechno chce k svému, jak člověk, tak to nerozumné zvíře, i to kvítí. Nemá-li, co by rádo, umře, uvadne. Téma: lidé | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Téma: ostatní | Detail citátu