Lidé jsou jako malé děti. Nesnesou, když se jim něco cpe násilím, i kdyby to byla čokoláda.

Autor citátu: Gabriel Laub     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Přestaň už vykládat o tom, jaký asi má být dobrý člověk. Raději už jím buď! Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Lidé si myslí, že co si přejí, přejí si právem. Latinská přísloví | Detail citátu

Člověk v sobě hyne nejprve na svou povrchnost, pak teprve, až v druhé řadě, umírá nemocemi nebo válkami. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk člověku je nejnavštěvovanějším divadlem. Epikúros | Detail citátu

I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Když pomyslím na to množství nepříjemných lidí, o nichž vím, že odešli na onen lepší svět, jsem si jist, že peklo vůbec nebude tak zlé. Mark Twain | Detail citátu

Proč lidé, kteří nemají co říci, nemlčí? Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Jediné, co je horší, než když se o vás mluví, je to, když se o vás nemluví. Oscar Wilde | Detail citátu

Osobnost se buduje z určitého, jedinečného souladu a nesouladu s okolním světem. Josef Čapek | Detail citátu

Láskyplný člověk raději sám prožívá bolest, než by ji jiným působil. Robert Burns | Detail citátu

Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Člověk žije, umírá, neví ani, jak žije, ani jak umírá. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Kdo miluje svou matku, nemůže být zlým člověkem. Alfred de Musset | Detail citátu

Lidé, milujme, co milujeme, se opírá o základní pravdu. Ta základní pravda zní: "Jsme lidé a milujeme." Vincent van Gogh | Detail citátu

Člověk vytváří člověka ke svému obrazu - ale ne vždy ho pak ve skutečnosti pozná. Pierre Reverdy | Detail citátu

Pravidlo: nejdříve pátrat po tom, co je v každém člověku hodnotné. Albert Camus | Detail citátu

Dobrý člověk potřebnější než kamenný most. Maďarská přísloví | Detail citátu

Být člověkem znamená nejasně cítit, že v každém je něco ze všech a ve všech něco z každého. Paul Valéry | Detail citátu

Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy. Mark Twain | Detail citátu

Někteří lidé jsou jako nuly, musí před nimi stát nějaká cifra a pak se jejich hodnota zdesateronásobí. Honoré de Balzac | Detail citátu

Svět je plný lidí, kteří mají ve zvyku srovnávat se v duchu s jinými. Rozhodnou ovšem vždy ve svůj prospěch a podle toho také jednají. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Člověk se má učit rozlišovat mezi tím, co poslouchati má a co slyšeti nemusí. Miroslav Horníček | Detail citátu

Lidé se nerodí tací, jací jsou, ale stávají se jimi. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Lidé skrývají ze slabosti a ze strachu před pošklebky své nejmilejší, nejstálejší a mnohdy nejctnostnější náklonnosti. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Vždy říkej, co si myslíš, a podlý člověk se ti vyhne. William Blake | Detail citátu

Nemám rád lidi kteří se neobdivují, neboť sám jsem strávil celý život tím, že jsem se obdivoval všemu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk je vážen a nevážen nejen podle toho, co dělá, nýbrž i podle toho, co chce. Epikúros | Detail citátu

S velikou rozkoší naslouchají lidé tomu, o němž se domnívají, že rozumí jejich přednostem léme než oni. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Teprve tehdy se staneš člověkem, až se naučíš vidět člověka v tom druhém. Alexandr Nikolajevič Radiščev | Detail citátu

Kdyby mělo platit, že lidé budou provinění oplácet proviněním, bezpráví bezprávím, jaké pohromy by z toho vzešly? Michel de Montaigne | Detail citátu

Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout náhoda. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Skutečně není pravda, že by někdy existoval člověk, který by kladl zájem veřejnosti nad svůj vlastní. John Adams | Detail citátu

Každý člověk na světě, dobrý nebo špatný, je podroben zkouškám. William Saroyan | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se vždycky cítí napadeni, když někdo vysloví nějaký názor. Christian Morgenstern | Detail citátu

Někdo vám musí šlapat na paty. Člověk je jako pružina, která je tím silnější, čím víc ji stlačíme. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Člověk má velkou výhodu, že se nemůže potkat sám se sebou v mladším vydání. Milan Kundera | Detail citátu

Je tam jen jeden upřímný člověk, ale i ten je, mám-li být upřímný, svině. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Člověk má neodolatelné puzení domnívat se, že ho není vidět, když on nic nevidí. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Člověk nestojí nad ostatními živočichy proto, že je může bezcitně trápit, nýbrž proto, že je lituje. Buddhistická přísloví | Detail citátu

Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné lidi okolo nás změnili na výjimečné. Hans Urs von Balthasar | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..