Kdyby děti dorůstaly dále tak, jak se ohlašují, měli bychom samé génie. Téma: děti | Detail citátu

Jen tak jsi hoden pravdy a žití, když rveš se o ně den co den. Téma: život | Detail citátu

Mládí není období života, ale duševní stav. Téma: čas | Detail citátu

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat. Téma: láska | Detail citátu

Čas projít nenechte, je odměřen. Téma: čas | Detail citátu

Kdo nedokáže obdivovat, je hlupák. Téma: hloupost | Detail citátu

Sílu lásky dosahuje pouze skutek. Téma: láska | Detail citátu

I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku. Téma: čas | Detail citátu

Láska se domnívá, že jedině ona má právo a všechna ostatní práva musí před ní ustoupit. Téma: láska | Detail citátu

Samolibost zveličuje naše chyby stejně jako naše ctnosti. Téma: omyly | Detail citátu

Omyl je přijatelný v mládí. Nesmíme si ho však zavléci do stáří. Téma: čas | Detail citátu

Jaké štěstí být milován. A ještě větší štěstí milovat. Téma: láska | Detail citátu

Ženy jsou větrné korouhvičky, jež se neustálí, dokud nezreziví. Téma: čas | Detail citátu

Život patří živým, ten kdo žije, musí počítat se změnami. Téma: život | Detail citátu

I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří. Téma: omyly | Detail citátu

První a poslední, co žádáme od génia, jest láska k pravdě. Téma: pravda | Detail citátu

Nadějí dítěte je jinoch, nadějí jinocha muž. Téma: muži | Detail citátu

Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz. Téma: život | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Téma: život | Detail citátu

Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky. Téma: láska | Detail citátu

Jsme zvyklí na to, že se lidé vysmívají, čemu nerozumí. Téma: lidé | Detail citátu

Pravá ctnost se nikdy neohlíží na svůj stín - slávu. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Člověk je temný tvor. Neví, odkud jde, ví málo o světě a nejméně o sobě. Téma: lidé | Detail citátu

Učíme se zejména od toho, koho milujeme. Téma: láska | Detail citátu

Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít a milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji. Téma: děti | Detail citátu

Není větší chyby, než přestat zkoušet. Téma: omyly | Detail citátu

Láska je štěstí bez klidu. Téma: láska | Detail citátu

Existuje štěstí, ale neznáme je. Což o to, znali bychom je, ale neumíme si ho vážit. Téma: štěstí | Detail citátu

Člověk by měl číst jen to, co obdivuje. Téma: knihy | Detail citátu

Ženy jsou ješitné už od malička a sluší jim to. Téma: ženy | Detail citátu

Čeho si v mládí přejeme, toho máme hojnost v stáří. Téma: čas | Detail citátu

Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný. Téma: lidé | Detail citátu

Když ženy rodí, zaříkají se, že už nikdy nebudou spát s mužem. A než se nadějeme, už jsou zase těhotné. Téma: ženy | Detail citátu

Chytrý se nedopouští malých hloupostí. Téma: hloupost | Detail citátu

Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv. Není už posuzován svými, svou generací. Téma: čas | Detail citátu

Protože lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem, touží tolik po lepší budoucnosti a koketují tolik s minulostí. Téma: čas | Detail citátu

Hloupí i moudří jsou neškodní, škodliví jsou jen polohloupí a polomoudří. Téma: hloupost | Detail citátu

Staří jsme - ale jsme chytří? Téma: čas | Detail citátu

Láska je ideální, manželství je reálné. Plést si reálné s ideálním nikdy nezůstává nepotrestáno. Téma: láska | Detail citátu

Láska vždy přetrvává, ať jí vše dáváme, nebo vše odpíráme. Téma: láska | Detail citátu

Některé knihy byly, jak se zdá, napsány ne proto, aby se z nich člověk poučil, ale aby se dověděl, že autor něco zná. Téma: knihy | Detail citátu

Kdo nemá charakter, není člověk, ale věc. Téma: lidé | Detail citátu

Člověk musí věřit, že lze pochopit nepochopitelné, jinak by o tom nezačal přemýšlet. Téma: lidé | Detail citátu

Pravá láska je ta, která zůstává stále. Ať jí dáváme všechno, anebo jí všechno odpíráme. Téma: láska | Detail citátu

Chyby dělají člověka sympatickým. Téma: omyly | Detail citátu

Člověk nabývá vědomí své vlastní jsoucnosti tím, že uznává jsoucnost mimo sebe za sobě rovnou, za zákonitou. Téma: lidé | Detail citátu

Bylo by možné rodit vychované děti, kdyby byli vychovaní jejich rodičové. Téma: děti | Detail citátu

Když se diletanti snaží něco udělat, zvyknou si ospravedlňovat se tím, že jejich práce ještě není hotová. Téma: práce | Detail citátu

S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed. Téma: přátelství | Detail citátu

Ničím lidé neprozrazují svou povahu jako tím, co jim připadá směšné. Téma: humor | Detail citátu

Že jsi ji miloval, bylo přirozené. Že jsi ji slíbil manželství, byla hloupost. Ale že jsi dodržel slovo, to bylo šílenství. Téma: manželství | Detail citátu

Žít, je povinnost. Téma: život | Detail citátu

Žít bez užitku je totéž jako pomalu umírat. Téma: život | Detail citátu

Nemám rád lidi kteří se neobdivují, neboť sám jsem strávil celý život tím, že jsem se obdivoval všemu. Téma: lidé | Detail citátu

Vdané ženy, i když se také vzájemně nemilují, jsou spolu mlčky zajedno, zvlášť proti mladým dívkám. Téma: přátelství | Detail citátu

Proti velkým přednostem druhého není jiné záchrany kromě lásky. Téma: láska | Detail citátu

Chytří lidé jsou vždy nejlepší konverzační slovník. Téma: lidé | Detail citátu

Humor je jedním z prvků génia. Téma: humor | Detail citátu

Zbytečný život je předčasná smrt. Téma: život | Detail citátu

Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý. V podstatě ale má člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý jak byl. Téma: čas | Detail citátu

Člověk pozná sám sebe jen do té míry, do jaké pozná svět. Téma: lidé | Detail citátu

Kdyby se moudří nemýlili, museli by si hlupáci zoufat. Téma: hloupost | Detail citátu

V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít. A potkat se jednou a najít se navždy. Téma: život | Detail citátu

Láska nemá jen pálit, ale i hřát. Téma: láska | Detail citátu

Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku. Téma: moudrost | Detail citátu

Osude lidí, jak podobáš se větru. Téma: osud | Detail citátu

Lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem. Proto tolik touží po lepší budoucnosti a koketují tolik s přítomností. Téma: čas | Detail citátu

Co člověk vymyslel, dělá s láskou, co se naučil, dělá s jistotou. Téma: lidé | Detail citátu

Někteří lidé nedělají chyby, protože se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to. Téma: omyly | Detail citátu

Umění není stárnout, umění je to snášet. Téma: čas | Detail citátu

Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí. Téma: čas | Detail citátu