Žena, která je vám rovna, je největším štěstím. Téma: ženy | Detail citátu

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost. Téma: láska | Detail citátu

Ženy se nám nelíbí jen pravidelností rysů. Mnohé z nich jsou obdařeny touto předností a nijak nás neupoutají. Kouzlo, pro něž je milujeme, spočívá v tisícerých věcech. Samo slovo kouzlo říká vše. Téma: ženy | Detail citátu

Člověk je společenský tvor, který nenávidí své bližní. Téma: lidé | Detail citátu

Jako člověk miluji rozum, ale jako umělec nenávidím rozumné věci. Téma: rozum | Detail citátu

Jediný pevný závazek, který se pravidelně opakuje, vnese pořádek do celého ostatního života. Všechno se pak kolem soustředí. Téma: život | Detail citátu