Když milujeme, býváme pověrčiví. Téma: láska | Detail citátu

Láska kvete jen v bolesti. Čím jsou vyznání milenců, ne-li výkřikem úzkosti? Téma: láska | Detail citátu

Mám raději omyly nadšence, než lhostejnost mudrce. Téma: omyly | Detail citátu

Žena bez poprsí, to je jako postel bez peřin. Téma: ženy | Detail citátu

Slovník je celý vesmír v abecedním pořádku. Téma: knihy | Detail citátu

Umělci mají ukazovat, jak krásný je život. Bez jejich tvorby bychom mohli mít velké pochybnosti. Téma: umění | Detail citátu

Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní. Téma: knihy | Detail citátu

Život by byl nesnesitelný, kdybychom nikdy nesnili. To nejlepší na životě je, že v nás vzbuzuje představu čehosi, co v něm vůbec není. Téma: život | Detail citátu

Žena nejhoroucněji milovaná bude vždy nejkrásnější. Téma: ženy | Detail citátu

Umělec musí milovat život a ukazovat nám, že je krásný. Bez něho bychom o tom pochybovali. Téma: umění | Detail citátu

Pořádní lidé říkáme obvykle těm, kteří jednají jako ostatní. Téma: lidé | Detail citátu

Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid. Vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti. Téma: život | Detail citátu

Žít znamená jednat. Téma: život | Detail citátu

Psát, malovat anebo tesat sochy pro budoucnost není ničím jiným než bláznovou ješitností. Téma: čas | Detail citátu

Inteligence proniká celým stvořením. Téma: moudrost | Detail citátu

Jenom tehdy milujeme skutečně, pokud milujeme bez příčiny. Téma: láska | Detail citátu

Žena se musí rozhodnout. S mužem ženami milovaným není klidná. S mužem ženami nemilovaným není šťastná. Téma: ženy | Detail citátu

Knihy, které každý chválí, jsou ty, které nikdo nečte. Téma: knihy | Detail citátu

Ti, kdož vám tvrdí, že pití vína je zlozvyk pohanský, nepříslušný křesťanu, zapomínají na první zázrak Kristův v Káni Galilejské. Proměnil tehdy víno ve vodu, či to bylo obráceně? Téma: alkohol | Detail citátu

Nutno, aby žena volila. S mužem milovaným ženami není klidná. S mužem nemilovaným ženami není šťastná. Téma: ženy | Detail citátu

Člověk by se nikdy neměl stydět přiznat, že byl v neprávu, což je jen jinými slovy prohlášení, že dnes je moudřejší, než byl včera. Téma: moudrost | Detail citátu

Tělo ženy se živí pohlazením jako včela nektarem květů. Téma: ženy | Detail citátu

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi. Téma: ženy | Detail citátu

Utrhá se ďáblu na cti. Nebyl to on, kdo svedl Evu. Eva svedla, žena začala. Lucifer šel kolem klidně. Spatřil ženu a stal se z něho satan. Téma: ženy | Detail citátu