Pouze velkým lidem přísluší mít velké chyby. A každý má představy o své velikosti.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Téma: omyly

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma omyly

Jak dlouho trvá hodina? Možná přesně tak dlouho, aby člověk mohl poznat své chyby a omyly, napravit jejich důsledky, anebo jen poznat okamžik lítosti. Vteřiny poznání jsou snad víc než léta hloubání. Luděk Pachman | Detail citátu

I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Všichni se mýlíme, ale každý se mýlí po svém. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Člověku, který vysvětluje každý svůj omyl, nezbývá čas na nic jiného. Turecká přísloví | Detail citátu

Většina našich chyb se dá omluvit spíše než prostředky, kterými se je snažíme utajit. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Mám opravdu štěstí. Vždy, když jsem se dopustil nějaké chyby, vyčítali mi ji. Konfucius | Detail citátu

Mýlí se ti, kteří doufají, že si stačí sami. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Mezi jinými nevýhodami smrtelné povahy je i ta slepota mysli, že nejenom jsme nuceni dopouštět se omylů, ale svoje chyby i milujeme. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Omyl je bez viny. Latinská přísloví | Detail citátu

Miluj své nepřátele, protože ti připomínají tvé chyby. Benjamin Franklin | Detail citátu

Přílišná horlivost působí jenom omyly. Moliére | Detail citátu

Vady velkých jsou radostí lidí malých. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Nesvalujte své chyby na epochu, má dost vlastních. Gabriel Laub | Detail citátu

Žádný omyl není tak velký, aby neměl svoje posluchače. Martin Luther | Detail citátu

Člověk, který se dopustil chyby, není týž, kdo se jí dopustil. André Maurois | Detail citátu

Mýlit se je lidské. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte. Elbert Hubbard | Detail citátu

Omyl není opakem pravdy. Přemýšlejme! Georges Braque | Detail citátu

Náš život je plný omylů. Některé z nich se nám však podaří pojmenovat až řadu let po jejich vzniku. Lech Przeczek | Detail citátu

Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů. Voltaire | Detail citátu

Napravovat staré chyby stojí často víc úsilí než dělat nové. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Člověk se dopouští z nevědomosti chyb, které nelze napravit. Frank Harris | Detail citátu

Omyl je bez viny, omyl vinu nenese. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Když mi někdo vyčítá, že si odporuji, odpovídám: "Protože jsem se jednou nebo dvakrát zmýlil, nehodlám setrvat v omylu navěky". Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Někdo musí vyzkoušet, kudy cesta nevede. Rudolf Křesťan | Detail citátu

Svět by se nedostal kupředu, kdyby měl každý setrvávat v otcových chybách. George Bernard Shaw | Detail citátu

Setrvání na svých omylech, je to věrnost sobě samému? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Snadno zapomeneme na svoje chyby, když o nich neví nikdo jiný než my. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Slovo prostě mění způsob vidění nebo chápání skutečnosti. Tak se stává spojencem omylu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Neúspěšný je ten muž, který nedokázal využít vlastních chyb. Elbert Hubbard | Detail citátu

Chyby velkých lidí jsou potěšením pro malé. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Ten, kdo skrývá své chyby, vystavuje se nebezpečí, že bude souzen podle cizích. N.N. | Detail citátu

Cizí chyby opakují pouze ti, kteří ani neumí udělat vlastní. Lech Przeczek | Detail citátu

Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací. Tristan Bernard | Detail citátu

My děláme chyby z nedopatření, kdežto jiní je dělají z blbosti. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidské chyby se vyvíjejí časem, tak jako vrásky na tváři. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Velká chyba je přehlížet malou. Patricie Holečková | Detail citátu

Pouze velkým lidem přísluší mít velké chyby. A každý má představy o své velikosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Všichni máme dost sil na zveličení chyb těch druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Někteří lidé nedělají chyby, protože se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..