Pouze velkým lidem přísluší mít velké chyby. A každý má představy o své velikosti.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Téma: omyly

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma omyly

Omyly ducha přibývají ve stáří jako vrásky na tváři. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Omyly mají svou cenu, ale ne každý. Ne každý, kdo pluje do Indie objeví Ameriku. Erich Kästner | Detail citátu

Kdybychom byli bez chyb, nezpůsobilo by nám takovou radost odhalovat chyby druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Chyby velkých lidí jsou potěšením pro malé. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Naši otcové tím, že se mýlili, ušetřili nás svých omylů. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Každý někdy udělá chybu, ale je důležité si ji přiznat, ne z ní vinit okolí. Lee Iacocca | Detail citátu

Svět by se nedostal kupředu, kdyby měl každý setrvávat v otcových chybách. George Bernard Shaw | Detail citátu

Svoje chyby přejmenoval na opomenutí. Josef Poláček | Detail citátu

Člověk, který se dopustil chyby, není týž, kdo se jí dopustil. André Maurois | Detail citátu

V šachové partii vyhrává ten, kdo udělá chybu jako předposlední. Savielly Grigorievich Tartakower | Detail citátu

Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Přílišná horlivost působí jenom omyly. Moliére | Detail citátu

Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Omyl je bez viny, omyl vinu nenese. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Jestli neumíš udělat chybu, neumíš nic. Marva Collinsová | Detail citátu

Mám raději omyly nadšence, než lhostejnost mudrce. Anatole France | Detail citátu

Ten, kdo skrývá své chyby, vystavuje se nebezpečí, že bude souzen podle cizích. N.N. | Detail citátu

Cizí chyby opakují pouze ti, kteří ani neumí udělat vlastní. Lech Przeczek | Detail citátu

Vždycky otevřeně přiznej chybu. Ostatní přestanou dávat pozor a umožní ti udělat další. Mark Twain | Detail citátu

Omyly mají skoro vždycky posvátný charakter. Salvator Dalí | Detail citátu

Málo se zamýšlíme nad příčinami chyb. Jak často vznikají z nejasného příkazu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Všichni máme dost sil na zveličení chyb těch druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů. Voltaire | Detail citátu

Omyl může být skutečný, nebo domnělý - podle toho, zda jeho autor má pravdu, nebo ne. André-Pierre Dac | Detail citátu

Někteří lidé prostě žijí v dokonalé sibióze se svým omylem. Erich von Däniken | Detail citátu

Podvod je nečestný. Omyl nikdy. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací. Tristan Bernard | Detail citátu

Pryč se starými omyly! Ať žijí nové omyly! Václav Dušek | Detail citátu

Slovo prostě mění způsob vidění nebo chápání skutečnosti. Tak se stává spojencem omylu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Omyl je nejplodnější věc na světě, jenže aby přinesl plody, musí nejprve zmizet. Bernard Berenson | Detail citátu

Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte. Elbert Hubbard | Detail citátu

Mýlit se je lidské. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Setrvání na svých omylech, je to věrnost sobě samému? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

S úsilím, jakým zakrýváme svoje nedostatky, bychom se jich mohli snadno zbavit. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Miluje-li se člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li sebou, mýlí se dvojnásob. Karel Čapek | Detail citátu

Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Dávejte mi co nejvíce plodných omylů plných zárodků myšlenek a nechte si své jalové pravdy. Vilfredo Pareto | Detail citátu

Omyl tisíců uhájí vždy své právo proti pravdě jednotlivce. Stefan Zweig | Detail citátu

Nehovořte o chybách, ty budou hovořit samy za sebe. Winston Churchill | Detail citátu

My děláme chyby z nedopatření, kdežto jiní je dělají z blbosti. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..