Nelze podruhé milovat to, co jsme u milovat přestali.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Láska spočívá v tom, že mnoho lidí nemilujeme, i když jsou dokonalí a některé milujeme, i když jsou nedokonalí. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Láska nikdy nezahálí, spokojenost často. František z Assisi | Detail citátu

Láska je jak dlouhý most. Než ho přejdeš, máš ji dost. N.N. | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti, čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Rotterdamský Erasmus | Detail citátu

Láska nemá jen pálit, ale i hřát. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je jako měsíc. Když doroste, zmenšuje se. Paul Valéry | Detail citátu

Láska k bližnímu, přátelskost, bratrský soucit je trpícímu často potřebnější než všechny léky. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Everybody can be great ... because anybody can serve. You do not have to have a college degree to serve. You do not have to make your subject and your verb agree to serve. You only need a heart full of grace. A soul generated by love. Martin Luther King | Detail citátu

Mezi lidmi je tak málo lásky! Kdo umí milovat, neměl by dělat nic jiného. Dušan Radovič | Detail citátu

Milovat znamená stárnout ruku v ruce. Aragon Louis | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi: než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. Shaw George Bernard | Detail citátu

Láska je příliš cenná, než aby se ztrácela. Tennyson Alfred | Detail citátu

Je zajímavé, že to nejprimitivnější a nejjednodušší v lásce je to nejúspěšnější. Daněk Oldřich | Detail citátu

Nikdy nemůžeme milovat ty, jimž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského co tíží mysl a srdce. Maurois André | Detail citátu

Láska je rozkoš, která se mění v bolest, není-li opětována. Francisco de Xaviero | Detail citátu

Obdiv velebí, ale láska je němá. Ludwig Börne | Detail citátu

Vracíme-li se k sobě, doporučuje se použít sjízdných cest. André Breton | Detail citátu

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

V tom jsem pocítil lásku. Teď přízraků za nocí bludných ani úkladných vrahů se nebojím již. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Jen o lásce k sobě může člověk prohlásit, že je absolutně nezištná. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Porozumění bez přízně je nemožné. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Láska z milosti je vlastně jen ranou osudu ze soucitu. Camus Albert | Detail citátu

A když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo. John Ruskin | Detail citátu

Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, neboť lidi těžko lze podmanit, těžko získat, draze se vykupuje lidské srdce, dlouho úmornou prací a po dlouhém čase, neboť nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Láska se podobá dobré pověsti. Je-li jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Láska je světlo, láska je zář. Jsi pro mě všechno, tvoříme pár. Láska je obzor, láska je med. Dej si proto pozor, ať ji potkáš hned. Láska je krásná, láska je sen. Kdo ji však pozná, nechce už ven. Každý s ní stůně, už našla i nás. Neznámý autor | Detail citátu

Láska je počátkem všech vědomostí, stejně jako je oheň počátkem světla. Jean Cocteau | Detail citátu

Hádka je solí lásky - ale ať vám neujede ruka. Gruzínské přísloví | Detail citátu

Předposlední fází lásky je nenávist. Pak následuje už jen nová láska. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

V životě dostaneš tolik, kolik dáš. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod. Sigmund Freud | Detail citátu

Není-li člověk milován, prostě jen nemá štěstí. Nemiluje-li, je to neštěstí. Albert Camus | Detail citátu

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska žije z jistoty, síly, rozkoše a hrůzy. Neznámý autor | Detail citátu

Láska je svátost, kterou je třeba přijímat na kolenou. Oscar Wilde | Detail citátu

Úcta a láska musejí být rozděleny tak dobře, aby se navzájem snášely bez toho, že by láska byla úctou utlačovaná. Pascal Blaise | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Božena Němcová | Detail citátu

Láska si uchová v paměti jen krásné dojmy. Zklamání z lásky všechny detaily, jež ji proměnily v nenávist. Hans Rudolf Grimm | Detail citátu

Láska se nevyprosí, ani nevyhrozí. Božena Němcová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..