Tajemství úspěchu spočívá u některých lidí v tom, že říkají a dělají samé ztřeštěnosti, a všechno by rázem zkazili, jakmile by se začali chovat rozvážně.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Téma: úspěch vs. neúspěch

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma úspěch vs. neúspěch

Úspěch je potomkem odvahy. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Bobkový list je dobré koření do omáček, ale vavřín jako pokrývka hlavy píchá. Otto Julius Bierbaum | Detail citátu

Neúspěch - nevyužít příležitost. Úspěch - zneužít příležitost. Karel Čapek | Detail citátu

Úspěch nepřijde za námi, musíme se za ním vydat a získat ho. Marva Collinsová | Detail citátu

Na úspěchu je tězké to, že v něm stále musíte pokračovat. Irving Berlin | Detail citátu

Nikdy nedosáhneš velkého úspěchu, neriskuješ-li pád. William Feather | Detail citátu

Ten den, kdy začnete věřit, že jste úspěšní, je rovněž dnem, kdy jste úspěšní být přestali. Herb Kelleher | Detail citátu

Můj úspěch se podobá pokusu odhrabat Mount Everest pomocí čajové lžičky. Gerald Durrell | Detail citátu

Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi. Polykleitos z Argu | Detail citátu

Úspěch plodí úspěch, stejně jako peníze se rozmnožují samy. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Úspěchy jiných mě málo znervózňují. Horší by bylo, kdyby byly zasloužené. N.N. | Detail citátu

Slavná osobnost je člověk, který po celý život těžce pracoval, aby se stal slavným, a pak nosí tmavé brýle, aby ho nikdo nepoznal. Fred Allen | Detail citátu

Když napoprvé nemáš úspěch, pokoušej se znovu a znovu. Pak to vzdej. Nemá cenu být paličatý blázen. William Claude Fields | Detail citátu

Úspěšný život není nic jiného než řada úspěšných dní. N.N. | Detail citátu

Nezdar není hanbou. Hanbou je bázeň před nezdarem. Latinská přísloví | Detail citátu

Důstojná prohra někdy poslouží světu stejně spolehlivě jako vynikající úspěch. Edward Dowden | Detail citátu

Úspěch je skoro to poslední, co se člověku odpouští. Truman Capote | Detail citátu

Neříkej hop, ani když přeskočíš. Nejdřív se podívej, do čeho jsi skočil. Julian Tuwim | Detail citátu

Větší tíhou jsou cizí úspěchy než vlastní neúspěchy. Blaise Pascal | Detail citátu

První známka úspěchu bývá někdy zároveň poslední známkou skromnosti. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Dopad velkého úspěchu rozvíří vítr drobných nepříjemností. Japonská přísloví | Detail citátu

Úspěch není nikdy definitivní. Neúspěch definitivní být může. N.N. | Detail citátu

Neúspěch? Ne, to je jen dočasné zdržení. N.N. | Detail citátu

Neúspěch je klíčem k úspěchu. Každá chyba náš něčemu naučí. Morihei Ueshiba | Detail citátu

Není lepší útěchy při neúspěchu plánu, než na jeho místě udělat nový plán anebo mít jiný již v záloze. Jean Paul | Detail citátu

Nejste-li úspěšný, můžete s úspěchem vypravovat, že o úspěchy nestojíte. Gabriel Laub | Detail citátu

Za každým úspěchem najdete člověka. Za neúspěchem těžko. Ladislav Muška | Detail citátu

Obecně řečeno, úspěch odhalí nejhorší vlastnosti, zatímco pád ty nejlepší. George Abbot | Detail citátu

Úspěch je věc veřejná. Neúspěch je soukromý pohřeb. Rosalinda Russlová | Detail citátu

Je lepší být anonymním na světě, než slavným v nebi. Jack Kerouac | Detail citátu

Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu. Henry Ford | Detail citátu

Sebedůvěra je prvním tajemstvím úspěchu. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Čím výše byl vynesen, tím hanebněji se zřítil. Titus Livius | Detail citátu

Právě ti nestraní, kteří vidí všechny stránky věci, mají méně úspěchů i přátel než ti, kdož útočí na některou stranu. Jean Paul | Detail citátu

Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání - v úsilí, ne ve vítězství. Wynn Davis | Detail citátu

Jsou dvě možnosti, jak udělat kariéru: buď opravdu něco vykonat, nebo tvrdit, že jsme něco vykonali. Jsem pro první metodu, protože při ní není konkurence tak velká. Danny Kaye | Detail citátu

Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů. Lee Iacocca | Detail citátu

Popularita je trest, který vypadá jako ocenění. Ingmar Bergman | Detail citátu

Úspěch zahubil mnoho lidí. Benjamin Franklin | Detail citátu

Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní. Oscar Wilde | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..