Doopravdy laskaví jsou pouze lidé vnitřně silní a pevní. Ti, kteří se laskavými jeví, jsou obyčejně jen slaboši, a jejich laskavost se snadno změní v bezohlednost.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Téma: dobro vs. zlo

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma dobro vs. zlo

Lidé jsou ze tří čtvrtin zlí. Ta poslední čtvrtina ujde. Aristide Maillol | Detail citátu

Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící. Arabská přísloví | Detail citátu

Konec jednoho zla je jen krokem k druhému. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Nikdo není tak dobrý, aby si byl vědom, kolik napáchá zla. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Dobré činy spasí svět. N.N. | Detail citátu

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. Václav Havel | Detail citátu

Dobré není jen to, co je nové. Nové je naopak to, co je dobré. Jan Werich | Detail citátu

Dobrý je ten, kdo zapomíná na své dobré skutky a připomíná si svá provinění, zlý je naopak ten, kdo má na paměti především své dobré skutky a na zlé si nepamatuje. N.N. | Detail citátu

Mnohdy děláš dobrotu, abys mohl beztrestně provést nějakou špatnost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jsou i lidé tak povrchní a do větru, že nemohou být ani pořádně zlí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Proti krajnímu zlu je třeba užít krajních prostředků. Latinská přísloví | Detail citátu

Dobro, které může člověk vykonat, je prý neomezené, pokud mu nezáleží na tom, kdo z toho bude mít prospěch. Robert Fulghum | Detail citátu

Špatným je třeba nazvat toho, kdo je dobrý kvůli vlastnímu prospěchu. Publilius Syrus | Detail citátu

Domnívám se, že naším největším bohatstvím je lidskost. Silní a moudří jsme jedině tehdy, když činíme dobro. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Což kladné a záporné nemůže sloužit k jednomu a témuž cíli? Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Dobrý člověk nedbá, haní-li ho špatní. Démokritos | Detail citátu

Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou. Avicenna | Detail citátu

Je nemožné činit zlé, aby z toho vzešlo dobré. N.N. | Detail citátu

Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk nalezne zalíbení. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Abychom mohli být dobří, musí být ostatní přesvědčeni, že na nás nemohou být beztrestně zlí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Všechno dobré se dostane tomu, kdo čeká a mezitím nezemře. Mark Twain | Detail citátu

Když si uvědomíme jak špatní jsou lidé, pak je podivuhodné, jak dobře se chovají. Salvator de Madariaga | Detail citátu

Dlouhodobý styk s věcmi dobrými i špatnými probouzí k nim náklonnost. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Věc všeobecná je to, zdá se - strůjcem dobra jsme my, strůjcem zla osud zase. Ten často mýlí se, my máme pravdu vždy. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Cit člověka je tupější na dobro než na zlo. Titus Livius | Detail citátu

Se zušlechťováním mravů, s poznáním dobra se lidé stávají obratnějšími v konání zla. Samuel Johnson | Detail citátu

Jaké zlo budete tolerovat záleží na tom, po jakém dobru toužíte. Richard Sennett | Detail citátu

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

I dobří lidé musí často zlému přivyknout. Publilius Syrus | Detail citátu

Lidé jsou zlí, to jenom člověk je dobrý. Lion Feuchtwanger | Detail citátu

Dobro pokouší člověka stejně silně jako zlo. Jean Dutourd | Detail citátu

Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Konfucius | Detail citátu

Všichni lidé jsou špatní, dokud je nutnost nepřivede k tomu, aby byli dobří. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Člověk je dobrý, to jen lidé jsou špatní. Erich Kästner | Detail citátu

Člověk nebývá ani dobrý ani zlý až do krajnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nikdo zlý není šťasten. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Ďábla můžeš v devíti kostelech světit, anděl z něho nebude. Francouzská přísloví | Detail citátu

Když pro tebe někdo udělá něco dobrého, znamená to, aby ses měl na pozoru, že ti co nevidět provede nějakou špatnost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pomyslete, kolik rozumu a energie se vynakládá na to, aby se lidem ukázalo, jak jsou špatní. A představte si, že by se všechna ta energie vydala na to, aby se lidem ukázalo, co je v nich dobrého. Maxim Gorkij | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..