Většina našich chyb se dá omluvit spíše než prostředky, kterými se je snažíme utajit.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Téma: omyly

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma omyly

Úsilí, s nímž skrýváme své chyby, by stačilo, abychom se jich zbavili. Michelangelo Antonioni | Detail citátu

Neexistují chyby, jen ponaučení. Chérie Carter-Scottová | Detail citátu

Člověk, který se dopustil chyby, není týž, kdo se jí dopustil. André Maurois | Detail citátu

Omyl je bez viny, omyl vinu nenese. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce. Když se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu. Čínská přísloví | Detail citátu

Všeobecný souhlas není často ničím jiným než všeobecným omylem. Charlie Chaplin | Detail citátu

Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Není větší chyby, než přestat zkoušet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Opravdovým zdrojem poznání je omyl. Karel Čapek | Detail citátu

Jestli neumíš udělat chybu, neumíš nic. Marva Collinsová | Detail citátu

Setrvání ve svých omylech - to je věrnost sobě samému. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Přiznat vlastní chybu je nejtěžší pro ty, kdo si jsou nejméně jisti vlastními schopnostmi. Mark Hume McCormack | Detail citátu

Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Nejasnost, toť říše omylu. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Ten, kdo skrývá své chyby, vystavuje se nebezpečí, že bude souzen podle cizích. N.N. | Detail citátu

Někteří lidé nedělají chyby, protože se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další. Čínská přísloví | Detail citátu

Samolibost zveličuje naše chyby stejně jako naše ctnosti. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Každý hlupák dovede hájit své omyly. Když však své chyby uznáte, cítíte se povzneseni a máte velikánskou radost. Andrew Carnegie | Detail citátu

Nejedno vysvětlení je horší než samotná chyba. Perská přísloví | Detail citátu

Mám raději omyly nadšence, než lhostejnost mudrce. Anatole France | Detail citátu

Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte. Benny Hermansson | Detail citátu

Cizí chyby máme na očích, svoje za zády. Arabská přísloví | Detail citátu

Omyl je bez viny. Latinská přísloví | Detail citátu

Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Kdo z hrdosti nepřizná vlastní chyby, nemá hrdost. Charles Dickens | Detail citátu

Nehovořte o chybách, ty budou hovořit samy za sebe. Winston Churchill | Detail citátu

Omyl je nejplodnější věc na světě, jenže aby přinesl plody, musí nejprve zmizet. Bernard Berenson | Detail citátu

Chyby dělají člověka sympatickým. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Je to víc než zločin - je to chyba! Charles Maurice Talleyrand-Périgord | Detail citátu

Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, učiňte ihned kroky k nápravě. Dalajlama | Detail citátu

S úsilím, jakým zakrýváme svoje nedostatky, bychom se jich mohli snadno zbavit. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Všichni máme dost sil na zveličení chyb těch druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo ti povídá o chybách druhých, bude i druhým povídat o chybách tvých. Thomas Mann | Detail citátu

Nikdo není bez chyb. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Vždycky otevřeně přiznej chybu. Ostatní přestanou dávat pozor a umožní ti udělat další. Mark Twain | Detail citátu

Mýlit se je lidské, ale setrvávat v omylu je ďábelské. Latinská přísloví | Detail citátu

Každý někdy udělá chybu, ale je důležité si ji přiznat, ne z ní vinit okolí. Lee Iacocca | Detail citátu

Omyly ducha přibývají ve stáří jako vrásky na tváři. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pryč se starými omyly! Ať žijí nové omyly! Václav Dušek | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..