Většina našich chyb se dá omluvit spíše než prostředky, kterými se je snažíme utajit.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Téma: omyly

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma omyly

Každý někdy udělá chybu, ale je důležité si ji přiznat, ne z ní vinit okolí. Lee Iacocca | Detail citátu

Slovo prostě mění způsob vidění nebo chápání skutečnosti. Tak se stává spojencem omylu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Přílišná horlivost působí jenom omyly. Moliére | Detail citátu

Někteří lidé prostě žijí v dokonalé sibióze se svým omylem. Erich von Däniken | Detail citátu

Samolibost zveličuje naše chyby stejně jako naše ctnosti. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Cizí chyby opakují pouze ti, kteří ani neumí udělat vlastní. Lech Przeczek | Detail citátu

Nehovořte o chybách, ty budou hovořit samy za sebe. Winston Churchill | Detail citátu

Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte. Benny Hermansson | Detail citátu

Setrvání na svých omylech, je to věrnost sobě samému? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Ten, kdo skrývá své chyby, vystavuje se nebezpečí, že bude souzen podle cizích. N.N. | Detail citátu

Nejčastěji se mýlí ti, kdo nepřipustí, že by se kdy mohli mýlit. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdybychom byli bez chyb, nezpůsobilo by nám takovou radost odhalovat chyby druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pryč se starými omyly! Ať žijí nové omyly! Václav Dušek | Detail citátu

Lidské chyby se vyvíjejí časem, tak jako vrásky na tváři. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Není větší chyby, než přestat zkoušet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Přiznáváme se k chybám, abychom aspoň upřímností trochu napravili, co nám ty chyby už nadrobily. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jestli neumíš udělat chybu, neumíš nic. Marva Collinsová | Detail citátu

Mám opravdu štěstí. Vždy, když jsem se dopustil nějaké chyby, vyčítali mi ji. Konfucius | Detail citátu

V životě je třeba se mýlit. Mýlit totiž znamená poznávat. Romain Rolland | Detail citátu

Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Vždycky otevřeně přiznej chybu. Ostatní přestanou dávat pozor a umožní ti udělat další. Mark Twain | Detail citátu

Omyl je bez viny. Latinská přísloví | Detail citátu

Úsilí, s nímž skrýváme své chyby, by stačilo, abychom se jich zbavili. Michelangelo Antonioni | Detail citátu

Žádný omyl není tak velký, aby neměl svoje posluchače. Martin Luther | Detail citátu

Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací. Tristan Bernard | Detail citátu

Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Všeobecný souhlas není často ničím jiným než všeobecným omylem. Charlie Chaplin | Detail citátu

Vidíš-li, že se někdo mýlí, nehněvej se naň. Pomni, že není možné mýlit se schválně. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Mýlit se je lidské. Proto jsou tyrani neomylní. Tomáš Janovic | Detail citátu

Mýlit se je lidské. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Někdo musí vyzkoušet, kudy cesta nevede. Rudolf Křesťan | Detail citátu

Miluje-li se člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li sebou, mýlí se dvojnásob. Karel Čapek | Detail citátu

Nesvalujte své chyby na epochu, má dost vlastních. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk, který se dopustil chyby, není týž, kdo se jí dopustil. André Maurois | Detail citátu

Opravdovým zdrojem poznání je omyl. Karel Čapek | Detail citátu

Velká chyba je přehlížet malou. Patricie Holečková | Detail citátu

Neúspěšný je ten muž, který nedokázal využít vlastních chyb. Elbert Hubbard | Detail citátu

I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nenávidím nikoli člověka, ale jeho chyby. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..