Teprve peníze vytáhnou na světlo všechny naše neřesti a ctnosti.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Téma: peníze

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma peníze

Bohatství mě učinilo chudým. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Jedni lidé tak šetří, jako by měli žít věčně, druzí tak utrácejí, jako by měli hned zemřít. Aristoteles | Detail citátu

Mám velmi jednoduchý vkus. Spokojím se vždy s tím nejlepším. Oscar Wilde | Detail citátu

Bohatství roste a lidé upadají. George Bernard Shaw | Detail citátu

Zahrňte mne přepychem, všeho nezbytného se mohu vzdát. Oscar Wilde | Detail citátu

Lepší málo nežli nic. A tím líp, čím je toho víc. N.N. | Detail citátu

Beztrestnost - bohatství. N.N. | Detail citátu

Ačkoliv bohatství, rozum a krásu dostáváš darem, samotná pýcha vše zničí, když stále ti průvodcem bude. Latinská přísloví | Detail citátu

Kdo je spokojen s ničím, má vše, čeho je mu třeba. Nicolas Boileau-Despréaux | Detail citátu

Bohatství je dráždidlem ke špatnostem. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Peníze vidí i slepí. Čínská přísloví | Detail citátu

Nejsou blažení, o jejichž bohatství nikdo neví. Latinská přísloví | Detail citátu

Přepych kazí bohaté i chudé, jedny majetkem, druhé chtivostí. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Mravnost bývá výsledkem příjmů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Francis Bacon | Detail citátu

Peníze jsou nenasytné, samotným se jim stejská, chtějí se rozmnožovat. Edward Albee | Detail citátu

Nikde jsem neviděl tolik nešťastných lidí vydělávajících 100 000 dolarů ročně jako zde v Hollywoodu. Samuel Goldwin | Detail citátu

Umění hospodařit s penězi předpokládá nějaké peníze mít. Kurt Götz | Detail citátu

I když mám na kontě čtyři miliardy, musím myslet na to, že peníze už dnes nemají tu hodnotu jako kdysi. Paul Getty | Detail citátu

Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně zatouží. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Dokud má člověk úvěr, jako by byl bohatý. Claude Tillier | Detail citátu

Pohrdání bohatstvím u pánů filosofů byla jen oklika, jak si získat vážnost, když se jí nemohli těšit pro bohatství. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Hrabivost vzrůstá úměrně s růstem bohatství. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Když promluví peníze, pravda zmlkne. Řecká přísloví | Detail citátu

Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu. Albert Einstein | Detail citátu

Za bohatstvím vždy je starost a roste touha stále více ho mít. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Cena peněz se mění podle účelu, k němuž jsou vypůjčeny. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nejvražednější touha je touha po penězích. Eduard Fiker | Detail citátu

Bohatství neznamená chválu a nedostatek hanbu. Lucius Apuleius | Detail citátu

Mnoho lidí ve Skotsku má křivou páteř, protože jen málo Skotů kupuje noviny, ale všichni je chtějí číst. Denis Harwey | Detail citátu

Peníze jsou sekera na rozpojení dobrých přátel. Malabarská přísloví | Detail citátu

S penězi to je zvláštní. Když už jich má člověk dost, tak je nepotřebuje. Charlie Chaplin | Detail citátu

Lakomec není dobrý vůči nikomu, vůči sobě je však nejhorší. Publilius Syrus | Detail citátu

Hlad po bohatství roste spíše jeho užíváním než jeho nedostatkem a ctnost zdrženlivosti je vzácnější než ctnost trpělivosti. Michel de Montaigne | Detail citátu

Nic není tak typické pro přízemního ducha jako láska k majetku. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Největší přírodní krásou krajiny je nízká daňová sazba. Ava Gardnerová | Detail citátu

Čím více lidé mají, tím více chtějí. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Někteří lidé vynaloží celý svůj život na to, aby umřeli bohatí. František Vymazal | Detail citátu

Peníze jsou chytrost hloupých. Horanský | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..