Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom řadí své představy.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Téma: myšlení

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma myšlení

Mohl plýtvat myšlenkami, protože stejně nebyly jeho. Josef Poláček | Detail citátu

Lidé se dělí na dva druhy. Jedni nejdříve myslí a potom jednají, druzí nejdříve hovoří a jednají a potom myslí. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Velikost myšlenek je přímo úměrná tomu, jak hlasitě je vyslovujeme. Ladislav Muška | Detail citátu

Kritické myšlení není vždy přesné, ale přesné myšlení je vždy kritické. Milan Růžička | Detail citátu

Když nežijeme, jak myslíme, nakonec budeme myslet tak, jak žijeme. Paul Bourget | Detail citátu

Ze zdravotních důvodů zabraňujeme některým lidem myslet - jde hlavně o naše zdraví. Gabriel Laub | Detail citátu

Hlučnost je smrt myšlenek. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Myšlenky neplynou z hlavy, ale ze srdce. Heinrich Heine | Detail citátu

Dobré myšlenky jsou jako krásné ženy - když přicházejí, je nám jedno, odkud se vzaly. Gabriel Laub | Detail citátu

Neexistuje úskok, k němuž by se lidé neuchýlili, jen aby se vyhnuli opravdovému tvůrčímu myšlení. Thomas Alva Edison | Detail citátu

Myšlenka ztrácí na síle, je-li natahována do dálky. Gerhard Branstner | Detail citátu

Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená. Zig Ziglar | Detail citátu

Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin. Vincent van Gogh | Detail citátu

Nestačí, když myšlenka usiluje o uskutečnění, skutečnost sama musí usilovat o myšlenku. Karl Marx | Detail citátu

Nejsme odpovědni za myšlenky, ale za to, jak s nimi naložíme. N.N. | Detail citátu

Myšlení chodí různými cestami. Podezřívám ho, že nechce potkat lidi. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Zakladatelem lidského myšlení byla opice, která jako první přiměla ty ostatní, aby ji živily. Gabriel Laub | Detail citátu

Nemyslí sice tak rychle jako počítač - zato jej lze rychleji přeprogramovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Nehledej úměru mezi velikostí myšlenky a hlavou jejího autora. Lech Przeczek | Detail citátu

Člověk, který nemyslí sám za sebe, nemyslí vůbec. Oscar Wilde | Detail citátu

Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas. Victor Hugo | Detail citátu

Svět nepokročil ani tak zásluhou maršálů, jako spíš snahou a myšlenkami těch, kteří se jakýmkoli velikánům i velikášům vždycky protivili. Jan Procházka | Detail citátu

Každá myšlenka je výjimkou z pravidla nemyslet! Paul Valéry | Detail citátu

Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles - k myšlení a jednání. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Všechny dobré myšlenky přicházejí příliš pozdě. I tato. Gabriel Laub | Detail citátu

Svobodný myslitel by neměl být ženatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Napsali o něm, že má schopnost myslet samostatně - sám přišel na to, co chtěli, aby si myslel. Gabriel Laub | Detail citátu

Takt: nevyslovená část našich myšlenek. Julian Tuwim | Detail citátu

Takt: schopnost maskovat, jak mnoho si myslíme o sobě a jak málo o druhých. Marcel Achard | Detail citátu

Lidé přemýšlejí spíše jen pod tlakem nutnosti než z čisté potřeby. Josef Čapek | Detail citátu

Postavili mysliteli tak vysoký pomník, že jeho hlava není k rozeznáni. Gabriel Laub | Detail citátu

Žádám zdanění samostatného myšlení. Aby konečně bylo plně legální. Gabriel Laub | Detail citátu

Nemám-li vlastní názor, brojím alespoň proti názorům těch druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Držet si hlavu rukama ještě neznamená přemýšlet. Josef Poláček | Detail citátu

Nemám na tu věc názor. Kdybych měl, neuměl bych ho zformulovat. I kdyby se mi to povedlo, neporozuměl byste tomu. Julian Tuwim | Detail citátu

Je skepse výhodný názor? Skeptikové se na to dívají skepticky. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Hodně čti, piš, přemýšlej, aby ses uměl vyjádřit až budeš chtít. Gaius Plinius Secundus Maior | Detail citátu

Ze dvou různých mínění vítězívá vždy spíše to hlučnější. Josef Čapek | Detail citátu

Myšlenka je jako dítě. Jak ji pustíte samotnou mezi lidi, nikdy nevíte, co vam z ní udělají. Jarmil Sekera | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..