Rozmary naší mysli jsou ještě podivnější než rozmary osudu.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Téma: myšlení

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma myšlení

Hlučnost je smrt myšlenek. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Lidé se dělí na dva druhy. Jedni nejdříve myslí a potom jednají, druzí nejdříve hovoří a jednají a potom myslí. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Pracuj na tom, aby se tvé myšlenky očistily. Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš ani konat špatné skutky. Konfucius | Detail citátu

Ti, kteří jsou proti vašim myšlenkám, jsou nejvíce ti, kterým vaše myšlenky naruší jejich klid. Anthony D'Angelo | Detail citátu

Kdybych v mládí myslel samostatně, nikdo by mě nepřemluvil, abych se učil myslet samostatně. Gabriel Laub | Detail citátu

Když myslíte také na obživu, přijdete brzy k názoru, že je lepší nemyslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli. Buddha | Detail citátu

Mohu-li vyslovit vlastní názor, pak už Marx řekl, že... Kurt Bartsch | Detail citátu

Myšlení vede k nespokojenosti. Není lepší být spokojený blbec? Ladislav Muška | Detail citátu

Přání otcem myšlenky - jediný případ, kdy je impotence dědičná. Gabriel Laub | Detail citátu

Originalita jeho myšlenek se značně blížila absolutní nule. Lech Przeczek | Detail citátu

Velikost myšlenek je přímo úměrná tomu, jak hlasitě je vyslovujeme. Ladislav Muška | Detail citátu

Lidé mají zpožděné zapalování: pochopí všechno až v příští generaci. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Někteří lidé by raději zemřeli, než by mysleli. A také to tak dělají. Romain Gary | Detail citátu

Nemyslí sice tak rychle jako počítač - zato jej lze rychleji přeprogramovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Mít vlastní názor je výsadou lidí, jejíchž mzda není závislá na hodnocení nadřízeného. Václav Dušek | Detail citátu

Nemyslící si myslí, že nikdo nemyslí. Myslící to vědí. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenky skáčou jako blechy od jednoho ke druhému. Ale každého nekousnou. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Blahoslavení jsou jen ti, kdož nemyslí, nikoliv ti, kteří myslí nemoudře. Gabriel Laub | Detail citátu

Napsali o něm, že má schopnost myslet samostatně - sám přišel na to, co chtěli, aby si myslel. Gabriel Laub | Detail citátu

Keep smiling propagují všechny režimy - proto žádný z nich nemůže propagovat keep thinking. Gabriel Laub | Detail citátu

I když myšlenka už není nová a lidé ji neslyší poprvé, nakonec ji připíší tomu, kdo ji nejlépe opakuje. James Russel Lowell | Detail citátu

Některým lidem se myšlenky prostě nedostavují, aniž by se bály, že tím něco prohrají. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk, který nemění své postoje, není lidská bytost, ale pomník. Arnulf Overland | Detail citátu

Mohl plýtvat myšlenkami, protože stejně nebyly jeho. Josef Poláček | Detail citátu

Je eklektik, ale k eklekticismu má záporný poměr. Ilja Ilf | Detail citátu

Kdo nemění své názory, vystavuje se nebezpečí, že se stanou oficiálními. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Pochybuji, tedy myslím. Myslím, tedy jsem. René Descartes | Detail citátu

Bohatství mysli je zřídkakdy ohroženo znárodněním. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Myšlenka - neprodejný odpad zakázkové intelektuální produkce. Gabriel Laub | Detail citátu

Epidemie myšlení nejsou nebezpečné. Sanitní sbory vždy najdou dost imunních dobrovolníků. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo nepřemýšlí, přidělává druhým problémy; kdo přemýšlí, přidělává je sobě. Patricie Holečková | Detail citátu

Když nežijeme, jak myslíme, nakonec budeme myslet tak, jak žijeme. Paul Bourget | Detail citátu

Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení. Albert Einstein | Detail citátu

Mít dobrou mysl nestačí. Hlavní je používat ji. René Descartes | Detail citátu

Nemá nikdy nemístné myšlenky. Všechny jeho myšlenkové pochody jsou pochodováním na místě. Gabriel Laub | Detail citátu

Hodně čti, piš, přemýšlej, aby ses uměl vyjádřit až budeš chtít. Gaius Plinius Secundus Maior | Detail citátu

Myšlenka by nikdy neměla být tak velká, aby se nevešla do hlavy. Tomáš Janovic | Detail citátu

Nestačí, když myšlenka usiluje o uskutečnění, skutečnost sama musí usilovat o myšlenku. Karl Marx | Detail citátu

Všeobecný zákaz myšlení - náš tajný sen! Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..