Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té příležitosti můžeme ukázat, jak k nim jsme ohleduplní a jaké pro ně máme porozumění.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sám sebou. Crane Stephen | Detail citátu

Přítel je ten, který přichází, když celý svět odešel. Anglická přísloví | Detail citátu

Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Mít rád je víc, než milovat. Shakespeare William | Detail citátu

Přátelství je rovnost. Pythagoras | Detail citátu

Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející. Titus Livius | Detail citátu

Skutočný priateľ sa nespozná podľa toho, koľko času so mnou strávil, ale podľa toho, koľko ho obetoval, aby mi niečo dal.. Andrej Ivan | Detail citátu

I v přátelství i v lásce jsme šťastnější tím, co nevíme, než tím, co víme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Chceš-li přítele, buď také přítelem. Jiný recept neexistuje. N.N. | Detail citátu

Soucit s přítelovým utrpením cítí každý. Těšit se z úspěchů přítele, to vyžaduje velmi ušlechtilou povahu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led. Eskymácké přísloví | Detail citátu

Milé dámy, nikdy se neukazujte svým starým přítelkyním v novém kožichu. Milan Kenda | Detail citátu

Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té příležitosti můžeme ukázat, jak k nim jsme ohleduplní a jaké pro ně máme porozumění. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. České přísloví | Detail citátu

Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel. Blaise Pascal | Detail citátu

Většina přátelství jsou jenom sdružení vzájemné ochoty, aby lidé mluvili o sobě s někým jiným. Romain Rolland | Detail citátu

Přátelství je tichý soulad mezi dvěma citlivými a čestnými lidmi. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Přátelství založené na obchodu je mnohem lepší než obchod založený na přátelství. John Davison Rockefeller | Detail citátu

Posvátný cit přátelství je tak sladké a stálé a loajální a trvalé povahy, že vydrží po celý život, pokud nejde o peněžní půjčku. Mark Twain | Detail citátu

Přítel je ten, před kým můžeme vylít své srdce, plevel i zrno, protože víme, že jeho něžná ruka to vezme a proseje, aby zachovala to, co stojí za to zachovat, zatímco zbytek odfoukne dechem své laskavosti. Anglické přísloví | Detail citátu

Podej příteli ruku, ale spočítej si prsty. Cikánská přísloví | Detail citátu

Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci! Josef Čapek | Detail citátu

Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Přátelé, říká se, jsou zloději času. Francis Bacon | Detail citátu

Stejné smýšlení plodí přátelství. Démokritos | Detail citátu

Přítele mám rád především proto, že má nedostatky, o nichž si s ním mohu popovídat. William Hazlitt | Detail citátu

Přítel je člověk, který má tytéž nepřátele jako vy. Abraham Lincoln | Detail citátu

Opravdové přátelství je ještě vzácnější než opravdová láska. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Egoisté jsou ti z našich přátel, jimž je naše přátelství lhostejné. Henry de Montherlant | Detail citátu

Přítel je chlapík, který má stejné nepřátele jako ty. Walter Winchell | Detail citátu

Přátelé jsou dobrá věc - za předpokladu že je nepotřebujeme. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. Čínská přísloví | Detail citátu

Příteli k pomoci třeba o půlnoci. Česká přísloví | Detail citátu

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. Aristoteles | Detail citátu

Bez přátel není štěstí a bez neštěstí nepoznáte přátelé. Anglické přísloví | Detail citátu

Vždy za svou měj chybu svého přítele. Publilius Syrus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..