Skutečný přítel je největší z pokladů, a přece se lidé pachtí za těmi menšími.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Jeden starý přítel je lepší než dva noví. Ruské přísloví | Detail citátu

Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té příležitosti můžeme ukázat, jak k nim jsme ohleduplní a jaké pro ně máme porozumění. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit. Francisco de Goya | Detail citátu

Přátelství stvrzené u vína jak víno vyprchá do rána. Friedrich Logau | Detail citátu

Drž se nové cesty a starého přítele. Slovenská přísloví | Detail citátu

Je lehké najít si milenku a udržet si přítele. Těžší však je najít si přítele a udržet si milenku. Henryk Sienkiewicz | Detail citátu

Nic není tak nebezpečné jako hloupý přítel. To už je lépe mít moudrého nepřítele. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Úspěch je něco, co ti přátele nikdy neodpustí. Julian Tuwim | Detail citátu

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. Francouzská přísloví | Detail citátu

Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele. Menandros | Detail citátu

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil. Arabské přísloví | Detail citátu

Žádná vlastnost nezíská člověku tolik přátel jako schopnost obdivovat vlastnosti druhých. James Boswell | Detail citátu

Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. Emil Deschamps | Detail citátu

Přátelství je jako zlatá nit, která když se přetrhne, jde sice ještě spojit, ale uzel už navždy zůstane. N.N. | Detail citátu

Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nepřátel se nelekal. Ale byli tam také přátelé. Milan Růžička | Detail citátu

Přátelské služby se neúčtují. Česká přísloví | Detail citátu

Nepřátelé si na nás nepřijdou! Všechno, co by nám chtěli udělat dokážeme si udělat sami. Dušan Radovič | Detail citátu

Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející. Titus Livius | Detail citátu

Hledat v ženě přítelkyni je o mnoho těžší, než najít u ní přítele. Oldřich Fišer | Detail citátu

Má-li vás něco opravdu ranit, musí se spojit váš nepřítel s vaším přítelem. První vás pomluví a druhý vám to donese. Twain Mark | Detail citátu

Existují tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi, ti, jimž jste lhostejní, a ti, kteří vás nenávidí. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama. Michel de Montaigne | Detail citátu

Dříve než začneme milovat své nepřátele, měli bychom se začít chovat lépe ke svým přátelům. Mark Twain | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Bacon Francis | Detail citátu

Mezi přáteli je vše společné. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. České přísloví | Detail citátu

Přítel je člověk, který má tytéž nepřátele jako vy. Abraham Lincoln | Detail citátu

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni o druhých říkají, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Blaise Pascal | Detail citátu

Přátelé jsou barometr, kterým může člověk měřit výšku svého postavení. Marguerite Blessingtonová | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Drtit nepřátele, vidět je padat před námi na tvář, brát jim koně, slyšet bědování jejich žen. To je nejlepší na světě. Čingischán | Detail citátu

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. Francis Bacon | Detail citátu

Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit. Francesco Petrarca | Detail citátu

Přátele si vybírám pro jejich dobrý vzhled, pouze známé pro jejich dobrý charakter a nepřátele pro jejich dobrý mozek. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí. Spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání. Konfucius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..