Skutečný přítel je největší z pokladů, a přece se lidé pachtí za těmi menšími.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Přátel u boháčů jako plev okolo zrní. Ruské přísloví | Detail citátu

Kdo je přítelem všech, není přítelem nikoho. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Nezištné přátelství je možné jen mezi lidmi stejné příjmové skupiny. Paul Getty | Detail citátu

Vynášíme-li se oddaností svých přátel, není to ani tak z vděčnosti k nim, jako proto, aby vznikl dojem, že si jejich oddanost plně zasluhujeme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel. Turecké přísloví | Detail citátu

Podává-li vám přítel obě ruce, můžete být klidný, neboť je máte obě na očích. Ambrose Bierce | Detail citátu

Chceš-li zachovat přízeň domu kam přicházíš jako přítel, vyhýbej se styku s jeho ženami. Phahotep | Detail citátu

Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel. Pascal Blaise | Detail citátu

Ženatý muž ztrácí přítele buď proto, že si nedovedl získat přízeň jeho ženy, nebo proto, že si dovedl získat přízeň jeho ženy. Milan Kenda | Detail citátu

Žebrák - člověk, který spoléhal na pomoc přátel. Ambrose Bierce | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabské přísloví | Detail citátu

Drtit nepřátele, vidět je padat před námi na tvář, brát jim koně, slyšet bědování jejich žen. To je nejlepší na světě. Čingischán | Detail citátu

Přátelé jsou jako andělé nedovolí nám spadnout i když ztratíme křídla. Kavanová Sabina | Detail citátu

Přátelství je šťastný a nezávislý slib, který dáme sami sobě a který přes všechny vášně, zájmy, soupeření a náhody mění přirozenou náklonost v dohodu již předem nezměnitelnou. N.N. | Detail citátu

Mám přátele! - musím si říct s údivem. A se stejným údivem - čím jsem si je zasloužil? Josef Čapek | Detail citátu

Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Chceš-li přítele, buď také přítelem. Jiný recept neexistuje. N.N. | Detail citátu

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přítele. Turecká přísloví | Detail citátu

Kolika lidem jsi dnes řekl, že je máš rád? Robert Fulghum | Detail citátu

Přátelství je plavidlo, které v pěkném počasí unese dva, ale při zlém počasí jen jednoho. N.N. | Detail citátu

Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led. Eskymácká přísloví | Detail citátu

Přátelství je zasnoubení dvou duší. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Člověk se spokojí a utěší mnoha přáteli, nenašel-li toho jediného. Pierre Bonnard | Detail citátu

Přítel je druhé já. Zenon z Kritia | Detail citátu

Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství. Démokritos | Detail citátu

Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost, která je v tomto světě velmi vzácná. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Před navázáním přátelství rozvažuj, po navázání věř. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Potají přítele napomínej, ale veřejně chval. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Přátelství násobí radost a dělí žalost. Francis Bacon | Detail citátu

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Staré boty a staří přátelé jsou nejmilejší. Polská přísloví | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. Čínské přísloví | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. N.N. | Detail citátu

Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon, jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Naši známí přicházejí a zase odcházejí, ale nejlepší přátelé zůstávají. N.N. | Detail citátu

Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit. Browning Robert | Detail citátu

Nehraď se plotem, hraď se přáteli. České přísloví | Detail citátu

Snadno promíjíme přátelům chyby, pokud jimi nepostihují nás. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelství založené na obchodu je mnohem lepší než obchod založený na přátelství. John Davison Rockefeller | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..