Jarost, která se k stáru zvětšuje, nemá daleko k dětinskosti.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Mládí je něco kouzelného. Jaká ostuda že se jím plýtvá pro děti. George Bernard Shaw | Detail citátu

Ačkoli žijeme dnes, přec staré chválíme časy. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv. Není už posuzován svými, svou generací. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Minulost musí hovořit, my musíme naslouchat. Dřív nenalezneme my ani ona žádný klid. Erich Kästner | Detail citátu

Staří lidé jsou nebezpeční tím, že jim už nezáleží na budoucnosti. George Bernard Shaw | Detail citátu

Neschopnost využívat volného času vede k tomu, že chceme volného času stále víc. Georges Friedmann | Detail citátu

Stáří začíná a střední věk končí, když počet našich potomků je větší než počet našich přátel. Ogden Nash | Detail citátu

Budoucnost dosud nenarozenou raději nekřtěme, příteli. George Meredith | Detail citátu

Současnost je okamžik mezi minulostí a budoucností, postižitelný pouze metodami vyšší matematiky. Gabriel Laub | Detail citátu

Mládí se živí sněním, stáří vzpomínkami. Židovská přísloví | Detail citátu

Jaká to vzpurná mládež! Místo, aby poslouchala staré, napodobuje je. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Když je člověk mladý, tak ho neustále něco rozptyluje. Robert Fulghum | Detail citátu

Nic nedělat a vydělávat hodně peněz - tak si mladý člověk představuje ideální kariéru. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Stará budu teprve tehdy, až nedostanu muže, po němž zatoužím. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Dnešní mládež je hrozná. Ale nejhorší je, že už k ní nepatříme. Pablo Picasso | Detail citátu

Když už nemůžeme svůj věk skrývat, musíme s ním koketovat. Blumenthal | Detail citátu

Budoucnost bohužel není již tím, čím bývala. Paul Valéry | Detail citátu

Čas je nejlepší učitel, bohužel nemá vždy ty nejlepší žáky. Francois Mauriac | Detail citátu

I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Učení v mládí je rytí do kamene, učení ve stáří psaní do písku. Čínská přísloví | Detail citátu

Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři. Michel de Montaigne | Detail citátu

Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se učila žít s lidmi a se světem. Adam Mickiewicz | Detail citátu

Budoucnost je plna výzev a nadějí. Nathaniel Hawthorne | Detail citátu

Čas je největším novátorem. Francis Bacon | Detail citátu

Minulost máme za sebou, budoucnost před sebou. Nevidíme budoucnost, vidíme minulost. Je to podivné, na zádech totiž nemáme oči. Eugéne Ionesco | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí. Albert Einstein | Detail citátu

Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem nejsem tak jist. Albert Einstein | Detail citátu

Staří jsme jen tehdy, když nám působí potěšení bavit se s dámou, která pro nás nepřichází v úvahu jako milenka. Sacha Guitry | Detail citátu

Mládí je pro mladé, že má budoucnost. Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Buď ohleduplný ke stárnoucí ženě, která se chce ještě líbit světu. Karl Georg Büchner | Detail citátu

Mladé ženy jsou každá jiná, staré všechny na jedno kopyto. William Blake | Detail citátu

Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas. André Maurois | Detail citátu

Žijeme v době, kdy dvacetiletí mohou psát paměti. Vanessa Redgraveová | Detail citátu

Když je člověk senilní. Má jen samé klady - nekrade a nesmilní, už jen dává rady. Jiří Žáček | Detail citátu

Čas je největší síla života. Karel Čapek | Detail citátu

Mladí nevědí, co chtějí, ale nesnesou, jsou-li vybízeni k něčemu jinému. Helen Rowlandová | Detail citátu

Nešlo by naši velkou dobu rozměnit na hodiny a přidat každému trochu času? Gabriel Laub | Detail citátu

Z předmětů, kterých se zbavujeme, by nám nepřipomínaly minulost, přicházívá první na řadu partner. Ladislav Muška | Detail citátu

Budoucnost patří mladým. Staří pouze určují, jak bude vzdálená. Ladislav Muška | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..