Existují manželství dobrá, neexistují rozkošná.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Ženatý má psí život, ale lidskou smrt, neženatý má psí smrt, ale žije jako člověk. Karatkevič Vladimír | Detail citátu

Od zvědavosti k lásce je jen krůček. A k manželství ještě blíž. Jiří Žáček | Detail citátu

Dobré manželství leccos přetrvá, i radost ze života. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne - proti zvyku. Honoré de Balzac | Detail citátu

Žena potřebuje lásku tichou a klidnou, podobnou matné lampě v budoáru, která je příliš tlumená na to, aby při ni muž mohl pracovat, ale dost jasná, aby nemohl usnout. Ilja Grigorjevič Erenburg | Detail citátu

Manželství se může stát ostrovem lásky a svobody stejně jako peklem vzájemné nenávisti a zotročení. Daniel Kroupa | Detail citátu

Problémy, které činí manželství nesnadným, vyskytují se i v každém vztahu, který se opakuje. Maurois André | Detail citátu

Ke svatbě nestačí příteli dva páry bosých nohou v posteli. Anglické přísloví | Detail citátu

Dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek. Neboť věci mají tím větší hodnotu, čím jsou vzácnější. Benjamin Franklin | Detail citátu

Nemáme milovat manželky svých přítel. Dobrá, ale jak se dostat k manželkám nepřátel? Moore Thomas | Detail citátu

Dříve lidé uzavírali sňatek později, ale jen jednou, dnes tak činí dříve, ale častěji. N.N. | Detail citátu

Manželství je mírové soužití dvou nervových soustav. Emil Krotkij | Detail citátu

Kdo je ten pošetilec, který nechce, aby jeho žena byla němá? Moliére | Detail citátu

Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí. Charles-Augustin Sainte-Beuve | Detail citátu

Manželství samo o sobě není ani dobré, ani špatné, úspěch a nezdar je jedině ve vás. Maurois André | Detail citátu

Recept na šťastné manželství je jednoduchý. Když se mýlíš, přiznej to manželce, a když máš pravdu, mlč jako zařezaný. Marcello Mastroianni | Detail citátu

Když otec poručí a matka taky, strýc pomůže a teta poradí, když tomu lidi budou chtít a chlapci budou brát - vdám se. Polská přísloví | Detail citátu

Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží. Charlie Chaplin | Detail citátu

Kdo vzdělává mou roli, ten šetří mé spřežení a poskytuje mi čas, abych svezl obilí pod střechu. Jsem-li já jeho kapoun, je on můj čeledín. William Shakespeare | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpkladu, že není připoután k manželskému jhu. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Svatební oznámení je úmrtním listem lásky. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Manželství je jediné dobrodružství dostupné i zbabělým. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Vzdychá-li muž, je buď krátce zamilovaný, nebo dlouho ženatý. Oldřich Fišer | Detail citátu

Zda dva lidé učinili dobře, když spolu uzavřeli sňatek, to nemůžeme o jejich stříbrné svatbě ještě říci. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ale ne v manželství. Jan Sobotka | Detail citátu

Existují manželství dobrá, neexistují rozkošná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jako mnoho moderních žen, stěžuje si i moje manželka na práce v domácnosti. Nesnáší totiž vůbec způsob, jakým je já provádím. Julian Tuwim | Detail citátu

Dobrá manželství jsou tak vzácná, že by se měla naložit do lihu. Heinrich Heine | Detail citátu

Spokojené manželství je, když žena ví co chce, a manžel jí to uskuteční. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Ambrose Bierce | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím. Moliére | Detail citátu

Za dotěru se vdej a dá ti už svatý pokoj. Italské přísloví | Detail citátu

Je vždy lépe být druhým než prvním manželem vdovy. Konfucius | Detail citátu

Manželství je památka na lásku. Rowlandová Helen | Detail citátu

Nepotřebuje psa, oštěká ho vlastní žena. Polská přísloví | Detail citátu

Manželství je doživotní přijatelná daň za několikaletou svobodu. Novotný Pavel | Detail citátu

Manželství je svobodným svazkem dvou lidí bojujících neustále o svá práva a nezávislost. Jones Jeffrey Duncan | Detail citátu

Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Ženatý muž smí prováděti, co mu libo, jestliže jeho choť nic proti tomu nenamítá. Naproti tomu, vdovec nemůže být nikdy dosti opatrným. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manželství je následek epidemie lásky. Karl Georg Büchner | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..