Málokdo umí být starý.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Nechť každý usiluje v tom prostředí, v němž žije, aby projevil svému bližnímu opravdový humanismus, na němž záleží budoucnost lidstva. Albert Schweitzer | Detail citátu

Střeste čas - je to tkanivo, z kterého je utkán život. Samuel Richardson | Detail citátu

Čas odhalí pravdu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování. George Santayana | Detail citátu

Je lépe v mylné naději sníti, před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti, strašlivou poznati jistotu. Karel Jaromír Erben | Detail citátu

Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé záhady lidského ducha. Václav Havel | Detail citátu

Nebezpečný je takový ženský teenager teprve mezi třiceti a čtyřiceti lety. André Maurois | Detail citátu

Nic na světě nám nepatří, jenom čas. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

To jediné, co opravdu máme je současná chvíle, nyní. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Mládež chce poznávat život a rozumět mu datem dneška. Josef Čapek | Detail citátu

Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme vnímat její stopy a akceptovat ji. Thérese Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Čas projít nenechte, je odměřen. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

K zadržení času je vždycky třeba dvou. Pokud jsou spolu, mají to, co bylo. Miroslav Horníček | Detail citátu

Dospělost - doba, kdy pochopíš, že nehezcí, nehrdinští, nejvýjimeční lidé jsou lidé jako ty. Gabriel Laub | Detail citátu

S přibývajícím věkem ubývá soudnosti a geniality. Immanuel Kant | Detail citátu

Stáří se má ctít, mládí bránit. Německá přísloví | Detail citátu

Minuta je dlouhá podle toho z jaké strany záchodových dveří stojíte. N.N. | Detail citátu

Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Jak má člověk vědět, co chce od budoucnosti, když neví přesně ani co chce v přítomnosti? Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jak člověk stárne, umění a život tvoří jedno. Georges Braque | Detail citátu

Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává přítomnosti. Albert Camus | Detail citátu

Umění není stárnout, umění je to snášet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Když jsem byl mladý, říkali mi: "Uvidíte, až vám bude padesát." Dnes je mi padesát, a nevidím nic. Erik Satie | Detail citátu

Jsme podřízení času. Čas velí: "Vpřed!" William Shakespeare | Detail citátu

Vášně mladosti jsou neřestí stáří. Joseph Joubert | Detail citátu

Ačkoli žijeme dnes, přec staré chválíme časy. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. Alan Lakein | Detail citátu

Statisticky je zjištěno, že na každého muže, který dosáhne věku 85 let, připadá sedm žen - tehdy už je bohužel pozdě. Sigurd Hoel | Detail citátu

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný. Albert Schweitzer | Detail citátu

Čím víc stárnu, tím víc zjišťuji, že dětství a stáří jenom splývají, ale že jsou to navíc dva nejintenzivnější stavy, které je nám dáno žít. Marguerite Yourcenarová | Detail citátu

Mladé ženy jsou každá jiná, staré všechny na jedno kopyto. William Blake | Detail citátu

Pohled do minulosti je někdy nejlepším průvodcem do budoucnosti. Jan Procházka | Detail citátu

Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět a nezapomenout, že končí v budoucnosti. Miroslav Ivanov | Detail citátu

Minulost se mění podle přítomnosti. Změní-li se přítomnost, změní se i náš názor na minulost. Bohuslav Martinů | Detail citátu

Čas je nemilosrdný. Jiří Marek | Detail citátu

Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, jako si opilí myslí, že jsou střízliví. Charlie Chaplin | Detail citátu

Omyl je přijatelný v mládí. Nesmíme si ho však zavléci do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Jaká to vzpurná mládež! Místo, aby poslouchala staré, napodobuje je. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Mladí nadávají starým starých oslů, a právem, neboť sami jsou mladí. František Vymazal | Detail citátu

Lidé mají v zásadě jen dvě přání: zestárnout a přitom zůstat mladí. Peter Bamm | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..