Omyly ducha přibývají ve stáří jako vrásky na tváři.

Autor citátu: Francois de la Rochefoucauld     Téma: omyly

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma omyly

Slovo prostě mění způsob vidění nebo chápání skutečnosti. Tak se stává spojencem omylu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Omyl je nejplodnější věc na světě, jenže aby přinesl plody, musí nejprve zmizet. Bernard Berenson | Detail citátu

Neexistují chyby, jen ponaučení. Chérie Carter-Scottová | Detail citátu

Omyl je bez viny, omyl vinu nenese. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Někteří lidé prostě žijí v dokonalé sibióze se svým omylem. Erich von Däniken | Detail citátu

Miluje-li se člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li sebou, mýlí se dvojnásob. Karel Čapek | Detail citátu

Někteří lidé nedělají chyby, protože se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Omyly mají svou cenu, ale ne každý. Ne každý, kdo pluje do Indie objeví Ameriku. Erich Kästner | Detail citátu

Slabost je jediná chyba, kterou není možné napravit. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jestli neumíš udělat chybu, neumíš nic. Marva Collinsová | Detail citátu

Zoufalství je největší z našich chyb. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Podvod je nečestný. Omyl nikdy. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Dávejte mi co nejvíce plodných omylů plných zárodků myšlenek a nechte si své jalové pravdy. Vilfredo Pareto | Detail citátu

Přílišná horlivost působí jenom omyly. Moliére | Detail citátu

Nesvalujte své chyby na epochu, má dost vlastních. Gabriel Laub | Detail citátu

Naši otcové tím, že se mýlili, ušetřili nás svých omylů. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Nenávidím nikoli člověka, ale jeho chyby. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Většina našich chyb se dá omluvit spíše než prostředky, kterými se je snažíme utajit. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Často upadáme do omylu, když si myslíme, že to, co nám druhý říká, si skutečně také myslí. Johannes Robert Becher | Detail citátu

Omyl není opakem pravdy. Přemýšlejme! Georges Braque | Detail citátu

Když mi někdo vyčítá, že si odporuji, odpovídám: "Protože jsem se jednou nebo dvakrát zmýlil, nehodlám setrvat v omylu navěky". Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů. Voltaire | Detail citátu

Chyby lze vždy prominout, pokud máš sílu se k nim přiznat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Mýlit se je lidské. Proto jsou tyrani neomylní. Tomáš Janovic | Detail citátu

Náš život je plný omylů. Některé z nich se nám však podaří pojmenovat až řadu let po jejich vzniku. Lech Przeczek | Detail citátu

Chyby velkých lidí jsou potěšením pro malé. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Svoje chyby přejmenoval na opomenutí. Josef Poláček | Detail citátu

Neúspěšný je ten muž, který nedokázal využít vlastních chyb. Elbert Hubbard | Detail citátu

Člověk, který se dopustil chyby, není týž, kdo se jí dopustil. André Maurois | Detail citátu

Nejasnost, toť říše omylu. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Omyl je bez viny. Latinská přísloví | Detail citátu

Svět by se nedostal kupředu, kdyby měl každý setrvávat v otcových chybách. George Bernard Shaw | Detail citátu

Vady velkých jsou radostí lidí malých. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Nejedno vysvětlení je horší než samotná chyba. Perská přísloví | Detail citátu

Málo se zamýšlíme nad příčinami chyb. Jak často vznikají z nejasného příkazu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Lidské chyby se vyvíjejí časem, tak jako vrásky na tváři. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Jak dlouho trvá hodina? Možná přesně tak dlouho, aby člověk mohl poznat své chyby a omyly, napravit jejich důsledky, anebo jen poznat okamžik lítosti. Vteřiny poznání jsou snad víc než léta hloubání. Luděk Pachman | Detail citátu

Člověk se dopouští z nevědomosti chyb, které nelze napravit. Frank Harris | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..