Být nespokojený je snadné. Proto se moudří lidé nespokojenosti vyhýbají a stydí se za ni.

Autor citátu: Dušan Radovič     Téma: moudrost

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma moudrost

Být moudrý je mezi přáteli netaktní. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Selský rozum je moudrost, kterou sdílíme všichni. Jack Trout | Detail citátu

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera. Abraham Lincoln | Detail citátu

Inteligence proniká celým stvořením. Anatole France | Detail citátu

Moudrý člověk v hádce ustoupí, ale prudký pes přichází vlku pod zub. Božena Němcová | Detail citátu

Hlupák tvrdí. Arcihlupák navíc prokládá svá tvrzení častým hodnocením. Moudrý člověk je plný pochybností. David Gruber | Detail citátu

Kořenem všeho zla je nedostatek poznání. Budha | Detail citátu

Strom vědění není stromem života. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Přemoudřelost je jeden z druhů moudrosti hodný největšího opovržení. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody. Epikúros | Detail citátu

Moudrý člověk opravuje podle cizích chyb své vlastní. Publilius Syrus | Detail citátu

Číst se má jen tehdy, když vyschne pramen vlastních myšlenek, což se i nejrozumnějšímu člověku přihodí dosti často. Ale kvůli knize zaplašit svou vlastní samorostlou myšlenku znamená hřešit proti duchu. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Dobrý je jenom ten, kdo je i moudrý. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Moudří lidé nemusejí být nutně vzdělaní. Vzdělaní lidé nemusejí být nutně moudří. Lao-C' | Detail citátu

Člověk najde svou moudrost, jen když se setká s hloupostí jiných. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Není moudré být moudřejší než je nutno. Philippe Quinault | Detail citátu

Znát jiné je moudrost, znát sám sebe je ještě větší moudrost. Lao-C' | Detail citátu

Moudrý je ten, kdo zná cenu všech věcí. Orientální přísloví | Detail citátu

Je lépe radit se před činem, než potom o nich přemítat. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Bože dej mi vyrovnanost, abych se smířil s věcmi,které nezměním, odvahu změnit věci, které změnit jdou a moudrost, abych je od sebe rozeznal. Angelis Angel | Detail citátu

Protivenství činí člověka moudrým, nikoli však bohatým. Anglická přísloví | Detail citátu

Člověk často přehlédne příležitost, kterou mu přináší dnešek. Čínské přísloví | Detail citátu

Moudřejší ustoupí hloupějšímu, je-li ten hloupější mocnější. Feliks Chwalibóg | Detail citátu

Lidem nezáleží na správných myšlenkách a názorech, nejčastěji se spokojují už jen s tím, že mají slova, kterých by mohli používat. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Cabirolův poznatek: Moudrého člověka potěší, když odhalí pravdu hloupého potěší, když odhalí podlost. Murphy | Detail citátu

Moudrý človek má moudrost v srdci, hlupák na jazyku. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Chytrost a pracovitost jsou jako manželé - málokdy se snášejí. Gabriel Laub | Detail citátu

Žijeme v době, která příliš mnoho čte proto, aby byla moudrá, a příliš mnoho myslí, aby byla pěkná. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Činnost přináší vždy víc než chytrost. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Moudrý se mýlí sedmkrát denně. Italské přísloví | Detail citátu

Je mnohem snazší být moudrý za druhé než sám za sebe. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Člověk by se nikdy neměl stydět přiznat, že byl v neprávu, což je jen jinými slovy prohlášení, že dnes je moudřejší, než byl včera. Anatole France | Detail citátu

Moudrý člověk je nejméně sám, když je sám. Jonathan Swift | Detail citátu

Launegayerův postřeh: klást hloupé otázky je snazší než napravovat hloupé chyby. Murphy | Detail citátu

Je rozumný kdo se nermoutí pro to co nemá, nýbrž raduje se z toho co má. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Nejmoudřejší lidé se podřizují svým vlastním příkazům. Euripidés | Detail citátu

Nešťastný ten, jehož moudrost nikomu neprospěje. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..