Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem.

Autor citátu: Arabská přísloví     Téma: moudrost

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma moudrost

Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

I mlčení může volat do nebe! Kdo zavře obě oči, hned vidí věci úplně jinak. Umění vyžaduje oběti. Proč ale vždy od posluchačů. Kriegel Hafale | Detail citátu

Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Jediné, co vím je, že nevím nic. Sokrates | Detail citátu

Člověk by se nikdy neměl stydět přiznat, že byl v neprávu, což je jen jinými slovy prohlášení, že dnes je moudřejší, než byl včera. Anatole France | Detail citátu

Největší moudrost je umět stát nad lidmi, aniž bychom je nenáviděli nebo jimi pohrdali. Jean Paul | Detail citátu

Protivenství činí člověka moudrým, nikoli však bohatým. Anglická přísloví | Detail citátu

Přílišná chytrost je nepravá vytříbenost, pravá vytříbenost je zdravá chytrost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Moudrost je pro duši totéž co zdraví pro tělo. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Inteligence není choroba nakažlivá. Oscar Wilde | Detail citátu

Moudrý člověk bere věci, jak přicházejí. Anglická přísloví | Detail citátu

Kámen moudrosti leží v orlím hnízdě. Indické přísloví | Detail citátu

Moudrost je schopnost pohledu odjinud. Patricie Holečková | Detail citátu

Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem. Arabská přísloví | Detail citátu

Kdo žije bez bláhovostí, není tak moudrý, jak si myslí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. Čapek Karel | Detail citátu

Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. Otto František Babler | Detail citátu

Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc. Shakespeare William | Detail citátu

Proč jsi dědečku pozdravil toho cizího člověka? Aby po dobu co bude přemýšlet, proč jsem ho pozdravil, zapomněl na svoje strasti. Ing. z Libanonu | Detail citátu

Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu míru zapomenutí utrpěných křivd. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Moudrý je ten, kdo zná spíše užitečné věci než mnoho věcí. Aischylos | Detail citátu

Moudřejší je líbit se člověku než lidem. Arión | Detail citátu

Nelétej příliš vysoko, všimnou si toho. Hugo Victor | Detail citátu

Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Je snadné být moudrým pro ostatní než pro sebe. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jedni mudrci vědí, že nevědí a druzí nevědí že nevědí. Sokrates | Detail citátu

Kdo chce uniknout svým starostem nepotřebuje jinou zemi, ale jinou osobnost. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Je rozumný kdo se nermoutí pro to co nemá, nýbrž raduje se z toho co má. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Člověk často přehlédne příležitost, kterou mu přináší dnešek. Čínské přísloví | Detail citátu

Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat. Čínské přísloví | Detail citátu

Co vlastníš duchem, tos poznal, cos poznal, to tě zaujalo, to ti otvírá nový svět. Bettina von Arnimová | Detail citátu

Strom vědění není stromem života. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Mlčící neznamená moudrý. Jsou zamčené zásuvky, byť jsou prázdné. Jean Giono | Detail citátu

Uctíváním moudrého člověka je velkým ziskem pro ty, kteří ho uctívají. Epikúros | Detail citátu

Vědomosti jsou vskutku to, co vedle ctnosti pozdvihuje jednoho člověka nad druhého. Addison Joseph | Detail citátu

I vejce je třeba vařit s rozumem. Arabské přísloví | Detail citátu

Jsme obklopeni moudrostí, člověk není jejím pramenem, nýbrž pouhou nádrží a může vydat jen to, co nasbíral. Ernst Thompson Seton | Detail citátu

Moudrost nepřátel mi nikdy tak neuškodila jako hloupost přátel. George Bernard Shaw | Detail citátu

Číst se má jen tehdy, když vyschne pramen vlastních myšlenek, což se i nejrozumnějšímu člověku přihodí dosti často. Ale kvůli knize zaplašit svou vlastní samorostlou myšlenku znamená hřešit proti duchu. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Věčně jíme salát z pravdy a omylu. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..