Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody. Téma: moudrost | Detail citátu

Pravá únava je únava z nevědomosti. Téma: hloupost | Detail citátu

Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou. Téma: lidé | Detail citátu

Člověk je zvláště sváděn věcmi, které připomínají jiné, představují je, nebo napodobují. Téma: lidé | Detail citátu

Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele! Téma: přátelství | Detail citátu

Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu