Tím větší budou tvé zásluhy, čím více lásky a nadšení vkládáš do každé práce. Téma: práce | Detail citátu

Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí jen neklid, žal a bolest. Téma: štěstí | Detail citátu

Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. Téma: moudrost | Detail citátu