Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí.

Autor citátu: Lao-C'     Téma: moudrost

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma moudrost

Plody ze stromu poznání jsou pro jednoho člověka velmi trpké. Shaw George Bernard | Detail citátu

Mezi chytrými nenajdete moudrého. Patricie Holečková | Detail citátu

Protivenství činí člověka moudrým, nikoli však bohatým. Anglická přísloví | Detail citátu

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Moudrý člověk je nejméně sám, když je sám. Jonathan Swift | Detail citátu

Nekritizuj nezbytnost. Židovské přísloví | Detail citátu

Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání. William Shakespeare | Detail citátu

Dobrý je jenom ten, kdo je i moudrý. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. Čapek Karel | Detail citátu

Vzdělaní a moudří lidé byli, jsou a budou národním bohatstvím, solí země. Jan Procházka | Detail citátu

Moudrý človek má moudrost v srdci, hlupák na jazyku. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Přílišná chytrost je nepravá vytříbenost, pravá vytříbenost je zdravá chytrost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Aby se dosáhlo velkého, je třeba začít s menším. Lenin Vladimír Iljič (Uljanov) | Detail citátu

Nešťastný ten, jehož moudrost nikomu neprospěje. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině. Shaw George Bernard | Detail citátu

Moudrý člověk, neudělá tutéž chybu dvakrát. Latinská přísloví | Detail citátu

Důkladně se umoudřím, ale umět v tom chodit už nebudu. Paul Cézanne | Detail citátu

Není těžké být moudrým, ale umění je přesvědčit o tom ty druhé. N.N. | Detail citátu

Moudrost je schopnost pohledu odjinud. Holečková Patricie | Detail citátu

K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví. Latinská přísloví | Detail citátu

Devět desetin moudrosti je být moudrý včas. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Člověk, který má pravdu nepotřebuje zvyšovat hlas. Čínské přísloví | Detail citátu

Chceš-li to dotáhnout vysoko neklaď otázky a nedávej najevo, jak jsi chytrý. Čapek Karel | Detail citátu

Je rozumný kdo se nermoutí pro to co nemá, nýbrž raduje se z toho co má. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Kořenem všeho zla je nedostatek poznání. Budha | Detail citátu

Mlčící neznamená moudrý. Jsou zamčené zásuvky, byť jsou prázdné. Jean Giono | Detail citátu

Nelétej příliš vysoko, všimnou si toho. Hugo Victor | Detail citátu

Inteligence proniká celým stvořením. Anatole France | Detail citátu

Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných. John Ruskin | Detail citátu

Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc. Shakespeare William | Detail citátu

Nejmoudřejší lidé se podřizují svým vlastním příkazům. Euripidés | Detail citátu

Moudrost spočívá v konání, nikoliv v získaných znalostech. N.N. | Detail citátu

Kámen moudrosti leží v orlím hnízdě. Indické přísloví | Detail citátu

Moudrý člověk v hádce ustoupí, ale prudký pes přichází vlku pod zub. Božena Němcová | Detail citátu

Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat. Čínská přísloví | Detail citátu

Cabirolův poznatek: Moudrého člověka potěší, když odhalí pravdu hloupého potěší, když odhalí podlost. Murphy | Detail citátu

I chytrý člověk si někdy myslí, že je chytrý. Gabriel Laub | Detail citátu

Čím méně vím, tím lépe se cítím. Laser Karel | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..