Život je dost dlouhý, když víš, jak ho prožít. Téma: život | Detail citátu

Nevyčítej životu co ti nedal. Uč se oceňovat, co ti dal. Téma: život | Detail citátu

Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou. Téma: přátelství | Detail citátu

Nesmíme klást život příliš vysoko, ale nesmíme ho zařadit mezi nepatrné záležitosti. Téma: život | Detail citátu

Všichni toužíme po štěstí. Ale když se vydáme na cestu, klopýtáme ve tmě. Riskujeme, že si spleteme směr, nebo, že dokonce půjdeme na opačnou stranu. Ba co víc, pokud po chybné cestě postupujeme dále, můžeme se svému cíli ještě více vzdálit. Čím více se tedy snažíme štěstí nalézt, tím obtížněji k němu dospíváme. Téma: štěstí | Detail citátu

Ut ameris, ama! (Abys byl milován, miluj!) Téma: láska | Detail citátu

V životě, stejně jako v komedii, nezáleží na délce, ale na dobrém provedení. Téma: život | Detail citátu

Nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí. Téma: hloupost | Detail citátu

Způsob života budiž střední cestou mezi mravy vzornými a obecně vžitými. Téma: život | Detail citátu

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje. Téma: láska | Detail citátu

Kdo chce uniknout svým starostem nepotřebuje jinou zemi, ale jinou osobnost. Téma: moudrost | Detail citátu

Čím jasněji oheň hoří, tím rychleji uhasíná. Téma: život | Detail citátu

Co je krásnějšího, než být své ženě tak drahý, že se staneš drahým i sám sobě. Téma: manželství | Detail citátu

Pro činného člověka není žádný den dlouhý. Téma: práce | Detail citátu

Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla. Téma: hloupost | Detail citátu

Příteli řekni o všech svých myšlenkách a všech svých starostech. Věř jeho věrnosti: tak docílíš, že ti bude věrný. Téma: přátelství | Detail citátu

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Téma: život | Detail citátu

Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Téma: humor | Detail citátu

Štěstí a pravda kráčejí bok po boku. Proto nelze nazývat šťastným toho, kdo se nachází mimo pravdu. Téma: štěstí | Detail citátu

Potají přítele napomínej, ale veřejně chval. Téma: přátelství | Detail citátu

Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti. Téma: život | Detail citátu

Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty. Téma: moudrost | Detail citátu

Ženský jazyk může smlčet leda to, o čem neví. Téma: ženy | Detail citátu

Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást. Téma: láska | Detail citátu

Náš čas je tak omezený, tak prchavý, tak nás unáší - jaký prospěch máš z toho, když ho větší část promarníš? Téma: život | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Téma: přátelství | Detail citátu

Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti. Téma: život | Detail citátu

Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím. Téma: moudrost | Detail citátu

Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká. Téma: život | Detail citátu

Nejšťastnější člověk je ten, který štěstí nepotřebuje. Téma: štěstí | Detail citátu

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. Téma: život | Detail citátu

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. Téma: štěstí | Detail citátu

Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí. Téma: život | Detail citátu

Nikdo není takovým miláčkem štěstěny, aby nepotřeboval přítele. Téma: přátelství | Detail citátu

Život je jako hra: nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno. Téma: život | Detail citátu

K prožití velké lásky není třeba velkého vzdělání, ale velkých citů. Téma: láska | Detail citátu

Usilujme o to, abychom ve srovnání s ostatními vedli život lepší, nikoli protichůdný. Téma: život | Detail citátu