Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.

Autor citátu: Albert Einstein     Téma: moudrost

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma moudrost

Inteligence není choroba nakažlivá. Oscar Wilde | Detail citátu

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Člověk často přehlédne příležitost, kterou mu přináší dnešek. Čínské přísloví | Detail citátu

Moudřejší je líbit se člověku než lidem. Arión | Detail citátu

Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. Otto František Babler | Detail citátu

Nekritizuj nezbytnost. Židovské přísloví | Detail citátu

Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Nelétej příliš vysoko, všimnou si toho. Hugo Victor | Detail citátu

Celý svůj život jsem prožil mezi mudrci a nenašel jsem pro člověka nic lepšího, než je mlčení. Sa´Dí | Detail citátu

Moudrý se mýlí sedmkrát denně. Italské přísloví | Detail citátu

I moudrý se mýlí sedmkrát denně. Italská přísloví | Detail citátu

K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví. Latinská přísloví | Detail citátu

Člověk opravdu chytrý umí svou chytrost skrývat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo žije bez bláhovostí, není tak moudrý, jak si myslí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nezoufejte když nejste nejchytřejší. Vždyť amatéři postavili Noemovu Archu, profesionálové Titanic. Klička Jan | Detail citátu

Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných. John Ruskin | Detail citátu

Moudrost je schopnost pohledu odjinud. Patricie Holečková | Detail citátu

Člověk, který má pravdu nepotřebuje zvyšovat hlas. Čínské přísloví | Detail citátu

Je snadné být moudrým pro ostatní než pro sebe. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem. Arabská přísloví | Detail citátu

Neotřesitelnost moudrých není nic jiného než umění uzavřít bouře ve svém vlastním srdci. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Cabirolův poznatek: Moudrého člověka potěší, když odhalí pravdu hloupého potěší, když odhalí podlost. Murphy | Detail citátu

Být moudrý není žádná věda. Je to kumšt. Gabriel Laub | Detail citátu

Vědění je moc (když ho konstruktivně využijete). Schwartz David Joseph | Detail citátu

Nic není moudrosti vzdálenější než její předstírání. Patricie Holečková | Detail citátu

Jediné, co vím je, že nevím nic. Sokrates | Detail citátu

Předstírat na správném místě hloupost, je velice moudré. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Čím víc víš, tím je svět větší. Novák Dalibor | Detail citátu

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání. William Shakespeare | Detail citátu

Moudrost je vždycky načasovaná. Proto má v každé době tolik potíží se současníky. Milan Růžička | Detail citátu

Nechtěj být moudřejší než ostatní. N.N. | Detail citátu

Moudré je milovat anděly a vycházet z čerty. Miguel Ángel Asturias | Detail citátu

Hloupé myšlenky mívá občas každý, ale moudří je nevyslovují. Wilhelm Bush | Detail citátu

Moudrost nepřátel mi nikdy tak neuškodila jako hloupost přátel. George Bernard Shaw | Detail citátu

Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti. Benedictus Baruch de Spinoza | Detail citátu

Uctíváním moudrého člověka je velkým ziskem pro ty, kteří ho uctívají. Epikúros | Detail citátu

Pod svícnem bývá největší tma. České přísloví | Detail citátu

Je lépe radit se před činem, než potom o nich přemítat. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Bože dej mi vyrovnanost, abych se smířil s věcmi,které nezměním, odvahu změnit věci, které změnit jdou a moudrost, abych je od sebe rozeznal. Angelis Angel | Detail citátu

Tragédie lidského rodu: všeobecně platí, že člověk je moudrý jednostranně, ale hloupý mnohostranně. Hirszfeld | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..