Dobrý člověk dodržuje sliby. Téma: lidé | Detail citátu

Znát jiné je moudrost, znát sám sebe je ještě větší moudrost. Téma: moudrost | Detail citátu

Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova nebývají pravdivá. Téma: pravda | Detail citátu

Moudří lidé nemusejí být nutně vzdělaní. Vzdělaní lidé nemusejí být nutně moudří. Téma: moudrost | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Téma: moudrost | Detail citátu

Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí. Téma: moudrost | Detail citátu