Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.

Autor citátu: Lucius Annaeus Seneca     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ostatní

Láska zmůže vše. Vergilius | Detail citátu

Smrt je lékem, který najdeme, kdy chceme, ale máme ho užívat co nejpozději. Moliére | Detail citátu

Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí. Quintus Horatius | Detail citátu

Kdo si nechtěl hubu spálit, musel mlčet, nebo chválit. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Opak mluvení není naslouchání. Opak mluvení je čekání na to, až se dostanu ke slovu. Frank Lebowitz | Detail citátu

Člověk mnoho vydrží, má-li cíl. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Chceš-li se mnou diskutovat, přesně vysvětli pojmy. Voltaire | Detail citátu

Pravda je jen to, co jest dobrem všech. Jan Hus | Detail citátu

Kdo jedná proto, aby za to byl odměněn nebo, aby nebyl potrestán, není sám sebou nýbrž závisí na pochvale a kritice druhých. Dává tak nad sebou ostatním moc a vydává se na pospas cukru a biči. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Máte statečné srdce a smysl pro spravedlnost. A to je právě to, co dělá člověka člověkem. Karl May | Detail citátu

Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. František Palacký | Detail citátu

Kdo nic neví, musí všemu věřit. Jan Neruda | Detail citátu

Metafora je poznávací znak génia. Člověk, který dovede vytvořit dobrou metaforu, dovede rozpoznat i to, co se sobě vzájemně podobá. Aristoteles | Detail citátu

Fantazie je matkou poezie, ale i veškeré historie. Thieodor Mommsen | Detail citátu

Smutní nenávidí veselé, veselí smutné. Quintus Horatius | Detail citátu

Přijde, co má přijít. Aischylos | Detail citátu

Za starých časů muži studovali sami pro sebe. Dnes muži studují, aby učinili dojem na jiné lidi. Konfucius | Detail citátu

Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi. John Lennon | Detail citátu

Nebezpeční jsou snílci bez fantazie. Jiří Žáček | Detail citátu

Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic. Jan Neruda | Detail citátu

Někdy stačí zašeptat, jindy je nejlepší křičet. J.D. Loori | Detail citátu

Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie. Albert Einstein | Detail citátu

Co slíbíš, to splň! Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. Bible | Detail citátu

Fantazie je něco, co si někteří lidé prostě nedovedou představit. Gabriel Laub | Detail citátu

Přemýšlej jako moudrý člověk, ale mluv jazykem lidí. W.B Yeats | Detail citátu

Časem starosti slábnou. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život je vlastně celkem jednoduchý a zkomplikuje se jen tím, že sami na komplikovanosti trváme. Konfucius | Detail citátu

Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidé dělají a co je pro ně důležité, s tím, čeho chce dosáhnout organizace. Každý ve firmě musí vizi znát a musí také cítit, že je její součástí, má-li dojít naplnění! Ian McDermott | Detail citátu

Je třeba dvou let, než se naučíme mluvit. A padesáti, než se naučíme mlčet. Ernest Hemingway | Detail citátu

Žárlivost je stín nevěry. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Čím víc přemítáme nad tím, co nás rozzlobilo, tím rozzlobenější jsme. T.Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme. Albert Einstein | Detail citátu

Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem na to neslyšel odpověď? Norbert Wiener | Detail citátu

Hněv je jako plamen, který spaluje veškeré naše sebeovládání, nutí nás k tomu, abychom mysleli, říkali a dělali věci, kterých budeme později litovat. R.F. Baumeister | Detail citátu

Nestěžujte si na sníh na sousedově střeše, máte-li špinavý práh. Konfucius | Detail citátu

Lidé mají jedny ústa, ale dvě uši. Někdo asi chtěl, abychom dvakrát více poslouchali, než mluvili. Někdo může namítnout, že je to proto, že poslouchání je dvakrát těžší než mluvení. Neznámý autor | Detail citátu

Takzvaná věrnost není často ničím jiným než nedostatkem fantazie. Felix Mendelssohn | Detail citátu

Silní jsme jen silou ducha. František Palacký | Detail citátu

Řeč těla mluví mnohem více než slova. Neznámý autor | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..