Chceš-li hodnou ženu, buď správným mužem. Téma: ženy | Detail citátu

Mnohdy nedovedu pochopit, jak ji někdo jiný může milovati, když ji já sám tak vroucně a zplna srdce miluji, nemaje nikoho krom jí. Téma: láska | Detail citátu

Lidem nezáleží na správných myšlenkách a názorech, nejčastěji se spokojují už jen s tím, že mají slova, kterých by mohli používat. Téma: moudrost | Detail citátu

Vynakládáme přespříliš přípravné práce na život. Téma: život | Detail citátu

Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní. Téma: láska | Detail citátu

Pravá láska je ta, která zůstává ať jí dáváme všechno nebo jí všechno odpíráme. Téma: láska | Detail citátu

I když se vdané paní nijak zvlášť nemají rády, drží přece mlčky spolu, zejména proti mladým děvčatům. Téma: ženy | Detail citátu

Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká. Téma: štěstí | Detail citátu

Věčně jíme salát z pravdy a omylu. Téma: moudrost | Detail citátu

Pro muže je velice znepokojující, když začíná působit na ženy uklidňujícím dojmem. Téma: muži | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Téma: život | Detail citátu

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat. Téma: láska | Detail citátu

Mládí není období života, ale duševní stav. Téma: život | Detail citátu

Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě. Téma: láska | Detail citátu

Když tě miluji - co je ti po tom. Téma: láska | Detail citátu