Další citáty pro téma moudrost

Vědění je moc (když ho konstruktivně využijete). Schwartz David Joseph | Detail citátu

Člověk často přehlédne příležitost, kterou mu přináší dnešek. Čínské přísloví | Detail citátu

Čteš-li knihu poprvé, poznáváš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáváš starého. Čínské přísloví | Detail citátu

Čím víc víš, tím je svět větší. Novák Dalibor | Detail citátu

Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Člověk, který má pravdu nepotřebuje zvyšovat hlas. Čínské přísloví | Detail citátu

Moudré je milovat anděly a vycházet z čerty. Miguel Ángel Asturias | Detail citátu

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera. Abraham Lincoln | Detail citátu

Přemoudřelost je jeden z druhů moudrosti hodný největšího opovržení. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání. William Shakespeare | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Lao-C' | Detail citátu

Proč jsi dědečku pozdravil toho cizího člověka? Aby po dobu co bude přemýšlet, proč jsem ho pozdravil, zapomněl na svoje strasti. Ing. z Libanonu | Detail citátu

Ten, kdo je stále moudrý, má smutný život. Voltaire | Detail citátu

Ničeho nelitovat, to je počátek vší moudrosti. Maugham William Somerset | Detail citátu

Chceš-li moudrým mužem slouti, dej mnohé řeči kolem sebe plouti. České přísloví | Detail citátu

Mlčící neznamená moudrý. Jsou zamčené zásuvky, byť jsou prázdné. Jean Giono | Detail citátu

Moudrost znamená brát všechno s humorem a špetkou pochybností. Santayana George | Detail citátu

Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady. Japonská přísloví | Detail citátu

Hluboká moudrost vyrůstá ze silných pochybností. Čínské přísloví | Detail citátu

Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Launegayerův postřeh: klást hloupé otázky je snazší než napravovat hloupé chyby. Murphy | Detail citátu

Inteligence proniká celým stvořením. Anatole France | Detail citátu

Rozeznat opravdové hodnoty - to člověka obohacuje. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Vědomosti jsou vskutku to, co vedle ctnosti pozdvihuje jednoho člověka nad druhého. Addison Joseph | Detail citátu

Lidem nezáleží na správných myšlenkách a názorech, nejčastěji se spokojují už jen s tím, že mají slova, kterých by mohli používat. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Domům se počítají léta a moudrý člověk vždy jest mlád. Bulharská přísloví | Detail citátu

Dej nám, Bože, tři dary: smělost, vyrovnanost, rozum. Smělost na to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Vyrovnanost na to, abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. A rozum na to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat. Židovské přísloví | Detail citátu

Jedni mudrci vědí, že nevědí a druzí nevědí že nevědí. Sokrates | Detail citátu

Moudrý člověk v hádce ustoupí, ale prudký pes přichází vlku pod zub. Božena Němcová | Detail citátu

Moudrý člověk udělá ihned to, co blázen až na poslední chvíli. Oba dělají tu samou věc, jen každý v jinou dobu. Baltasar Gracian | Detail citátu

Opakování matka moudrosti. Latinská přísloví | Detail citátu

K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví. Latinská přísloví | Detail citátu

Být moudrý je mezi přáteli netaktní. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Člověk opravdu chytrý umí svou chytrost skrývat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Moudrost stejně jako želví polévka není dostupná každému. Kozma Prutkov | Detail citátu

Chytrost a pracovitost jsou jako manželé - málokdy se snášejí. Gabriel Laub | Detail citátu

Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat. Čínská přísloví | Detail citátu

Kámen moudrosti leží v orlím hnízdě. Indické přísloví | Detail citátu

Co vlastníš duchem, tos poznal, cos poznal, to tě zaujalo, to ti otvírá nový svět. Bettina von Arnimová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..