Číst se má jen tehdy, když vyschne pramen vlastních myšlenek, což se i nejrozumnějšímu člověku přihodí dosti často. Ale kvůli knize zaplašit svou vlastní samorostlou myšlenku znamená hřešit proti duchu. Téma: moudrost | Detail citátu

Oženit se znamená zdvonásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva. Téma: manželství | Detail citátu

Žena je oslnivý efekt přírody. Téma: ženy | Detail citátu

Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti. Téma: štěstí | Detail citátu

Štěstí patří těm, kdo si vystačí sami, protože všechny vnější zdroje štěstí jsou nejisté, nespolehlivé, pomíjivé a závislé na okolnostech. Téma: štěstí | Detail citátu

V životě je to jako při šachu: promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud. Téma: život | Detail citátu

Štěstí i neštěstí přichází pro naše dobro. Téma: štěstí | Detail citátu

Kdo je přítelem všech, není přítelem nikoho. Téma: přátelství | Detail citátu

Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá. Téma: hloupost | Detail citátu

Kdo se nebojí života, nebojí se ani smrti. Téma: život | Detail citátu

Každý den je malý život, každé probuzení je malé narození, každé ráno je malé mládí a každé usínání je smrt. Téma: život | Detail citátu

Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva. Téma: manželství | Detail citátu

Není horší cesty za štěstím než hýření ve vybrané společnosti, neboť tím se jen snažíme změnit svou existenci ve sled veselí, požitků a potěšení, v němž se nevyhneme zklamání. Téma: štěstí | Detail citátu

Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu, štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra. Téma: štěstí | Detail citátu

Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má. Téma: štěstí | Detail citátu