Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody.

Autor citátu: Avicenna     Téma: moudrost

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma moudrost

Moudrý je ten, kdo zná spíše užitečné věci než mnoho věcí. Aischylos | Detail citátu

Kámen moudrosti leží v orlím hnízdě. Indické přísloví | Detail citátu

Vědomosti jsou vskutku to, co vedle ctnosti pozdvihuje jednoho člověka nad druhého. Addison Joseph | Detail citátu

Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Lépe je být nenáviděn než litován. Herodes | Detail citátu

Jediné, co vím je, že nevím nic. Sokrates | Detail citátu

Chytrost bez citu je mlýnský kámen bez zrna. Jean Paul | Detail citátu

Rozeznat opravdové hodnoty - to člověka obohacuje. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Nelétej příliš vysoko, všimnou si toho. Hugo Victor | Detail citátu

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady. Japonská přísloví | Detail citátu

Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením. Albert Einstein | Detail citátu

Člověk najde svou moudrost, jen když se setká s hloupostí jiných. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Cabirolův poznatek: Moudrého člověka potěší, když odhalí pravdu hloupého potěší, když odhalí podlost. Murphy | Detail citátu

Moudrost je schopnost pohledu odjinud. Holečková Patricie | Detail citátu

Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět skrývat svou hloupost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nechtěj být moudřejší než ostatní. N.N. | Detail citátu

K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví. Latinská přísloví | Detail citátu

Moudrost nepřátel mi nikdy tak neuškodila jako hloupost přátel. George Bernard Shaw | Detail citátu

Je snadné být moudrým pro ostatní než pro sebe. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Žijeme v době, která příliš mnoho čte proto, aby byla moudrá, a příliš mnoho myslí, aby byla pěkná. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Chceš-li moudrým mužem slouti, dej mnohé řeči kolem sebe plouti. České přísloví | Detail citátu

Když to neudělám já, kdo to udělá? Když to neudělám nyní, kdy to udělám? Když to udělám pro sebe, co jsem to za člověka? Hiller Arthur | Detail citátu

Čteš-li knihu poprvé, poznáváš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáváš starého. Čínské přísloví | Detail citátu

Domům se počítají léta a moudrý člověk vždy jest mlád. Bulharská přísloví | Detail citátu

Člověk, který má pravdu nepotřebuje zvyšovat hlas. Čínské přísloví | Detail citátu

I mlčení může volat do nebe! Kdo zavře obě oči, hned vidí věci úplně jinak. Umění vyžaduje oběti. Proč ale vždy od posluchačů. Kriegel Hafale | Detail citátu

Co vlastníš duchem, tos poznal, cos poznal, to tě zaujalo, to ti otvírá nový svět. Arnimová Bettina von | Detail citátu

Moudrý člověk získá víc od svých nepřátel, než pošetilec od svých přátel. Benjamin Franklin | Detail citátu

Lidem nezáleží na správných myšlenkách a názorech, nejčastěji se spokojují už jen s tím, že mají slova, kterých by mohli používat. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Moudrost je pro duši totéž co zdraví pro tělo. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Číst se má jen tehdy, když vyschne pramen vlastních myšlenek, což se i nejrozumnějšímu člověku přihodí dosti často. Ale kvůli knize zaplašit svou vlastní samorostlou myšlenku znamená hřešit proti duchu. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Hloupé myšlenky mívá občas každý, ale moudří je nevyslovují. Wilhelm Bush | Detail citátu

Není těžké být moudrým, ale umění je přesvědčit o tom ty druhé. N.N. | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině. Shaw George Bernard | Detail citátu

Blaze zapomnětlivým, neboť ti se snáze vyrovnají i se svými hloupostmi. Nietzsche Friedrich Wilhelm | Detail citátu

Mezi chytrými nenajdete moudrého. Patricie Holečková | Detail citátu

Kořenem všeho zla je nedostatek poznání. Budha | Detail citátu

Moudrost je poznání věčných pravd upotřebitelných v životě. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..