Člověk by se nikdy neměl stydět přiznat, že byl v neprávu, což je jen jinými slovy prohlášení, že dnes je moudřejší, než byl včera.

Autor citátu: Anatole France     Téma: moudrost

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma moudrost

Je rozumný kdo se nermoutí pro to co nemá, nýbrž raduje se z toho co má. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Inteligence na naší planetě je konstantní. Jen počet obyvatel stále roste. N.N. | Detail citátu

Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. Otto František Babler | Detail citátu

Kořenem všeho zla je nedostatek poznání. Budha | Detail citátu

Bože dej mi vyrovnanost, abych se smířil s věcmi,které nezměním, odvahu změnit věci, které změnit jdou a moudrost, abych je od sebe rozeznal. Angelis Angel | Detail citátu

Nejmoudřejší lidé se podřizují svým vlastním příkazům. Euripidés | Detail citátu

Nelétej příliš vysoko, všimnou si toho. Hugo Victor | Detail citátu

Neotřesitelnost moudrých není nic jiného než umění uzavřít bouře ve svém vlastním srdci. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Ten, kdo je stále moudrý, má smutný život. Voltaire | Detail citátu

Hloupé myšlenky mívá občas každý, ale moudří je nevyslovují. Wilhelm Bush | Detail citátu

Moudrý člověk mlčí o tom, co neví. Sofoklés | Detail citátu

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání. William Shakespeare | Detail citátu

Být nespokojený je snadné. Proto se moudří lidé nespokojenosti vyhýbají a stydí se za ni. Dušan Radovič | Detail citátu

Kdo žije bez bláhovostí, není tak moudrý, jak si myslí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pod svícnem bývá největší tma. České přísloví | Detail citátu

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Žádný člověk není tak moudrý,aby věděl o všem zlu, které koná. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Aby se dosáhlo velkého, je třeba začít s menším. Lenin Vladimír Iljič (Uljanov) | Detail citátu

Je někdo tak moudrý, aby se poučil zkušenostmi druhých? Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Launegayerův postřeh: klást hloupé otázky je snazší než napravovat hloupé chyby. Murphy | Detail citátu

Moudrý je ten, kdo zná spíše užitečné věci než mnoho věcí. Aischylos | Detail citátu

Opakování matka moudrosti. Latinská přísloví | Detail citátu

Devět desetin moudrosti je být moudrý včas. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Když to neudělám já, kdo to udělá? Když to neudělám nyní, kdy to udělám? Když to udělám pro sebe, co jsem to za člověka? Hiller Arthur | Detail citátu

Dej nám, Bože, tři dary: smělost, vyrovnanost, rozum. Smělost na to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Vyrovnanost na to, abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. A rozum na to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat. Židovské přísloví | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině. Shaw George Bernard | Detail citátu

Moudrý netvrdí nic, co nemůže dokázat. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. Babler Otto František | Detail citátu

Moudrost je schopnost pohledu odjinud. Holečková Patricie | Detail citátu

Moudrý člověk získá víc od svých nepřátel, než pošetilec od svých přátel. Benjamin Franklin | Detail citátu

Hlupák tvrdí. Arcihlupák navíc prokládá svá tvrzení častým hodnocením. Moudrý člověk je plný pochybností. David Gruber | Detail citátu

Hluboká moudrost vyrůstá ze silných pochybností. Čínské přísloví | Detail citátu

Důkladně se umoudřím, ale umět v tom chodit už nebudu. Paul Cézanne | Detail citátu

Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe. N.N. | Detail citátu

Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody. Avicenna | Detail citátu

Mlčící neznamená moudrý. Jsou zamčené zásuvky, byť jsou prázdné. Jean Giono | Detail citátu

Největší moudrost je umět stát nad lidmi, aniž bychom je nenáviděli nebo jimi pohrdali. Jean Paul | Detail citátu

I v soupeření mudrců musí zvítězit méně moudrý. Pro mudrce je to ovšem útěcha. Gabriel Laub | Detail citátu

Doufám, že budu studentem až do konce života. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Jsme obklopeni moudrostí, člověk není jejím pramenem, nýbrž pouhou nádrží a může vydat jen to, co nasbíral. Ernst Thompson Seton | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..