Moudrý člověk mlčí o tom, co neví. Téma: moudrost | Detail citátu

Děti jsou kotvy, které drží matčin život. Téma: děti | Detail citátu

Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval. Téma: ženy | Detail citátu

Ne moudrost, hloupost je umíněná. Téma: hloupost | Detail citátu