Citáty - Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills

Zpět Úvodní stránka Zpět Všichni autoři

Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost, a ženy, které mají jistou minulost. Téma: ženy | Detail citátu

Muž může být šťasten s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje. Téma: muži | Detail citátu

Muž chce být ženinou první láskou, ona jeho poslední Téma: muži | Detail citátu

Milovat, to neznamená jenom lásku, to je především pochopení. Téma: láska | Detail citátu

Jediný rozdíl mezi rozmarem a věčnou láskou je, že rozmar trvá o něco déle. Téma: láska | Detail citátu

Ženy nás milují pro naše chyby. Kdybychom měli dost chyb, odpustily by nám všechno - i naši genialitu. Téma: ženy | Detail citátu

Je-li některá žena věrna svému muži, je to ze zlomyslnosti k tomu třetímu. Téma: manželství | Detail citátu

Cílem života je rozvíjení naší vlastní osobnosti, dokonalá realizace naší přirozenosti: právě proto existujeme. Téma: život | Detail citátu

Nehřeší ten, kdo hřeší z lásky. Téma: láska | Detail citátu

Člověk má být stále zamilován. To je důvod, proč se nemá ženit. Téma: manželství | Detail citátu

Muži neumí ocenit vlastní ženy, to přenechávají jiným. Téma: ženy | Detail citátu

Žena umí napravovat muže jedině tím, že ho tak dokonale znudí, že muž ztratí vůbec všechen zájem na životě. Téma: život | Detail citátu

Ženu nemůžeš odzbrojit lichotkami. Muže ano. V tom spočívá rozdíl mezi oběma pohlavími. Téma: muži | Detail citátu

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný. Téma: manželství | Detail citátu

Láska je mocnější než jakákoli síla a moudřejší než filozofie. Téma: láska | Detail citátu

Život ženy obíhá po kružnicích citu. Život muže stoupá po přímkách intelektu. Téma: ženy | Detail citátu

Pravá láska trpí a mlčky snáší utrpení. Téma: láska | Detail citátu

Žití je nejvzácnější věcí na zemi. Většina lidí jen existuje. Téma: život | Detail citátu

Doopravdy mělcí lidé jsou ti, kteří milují jen jednou v životě. Čemu říkají stálost a věrnost, tomu já říkám buď otupělost získaná zvykem, nebo nedostatek obrazotvornosti. Věrnost je pro citový život tím, čím je důslednost pro život rozumný - prostě přiznání neúspěchů. Téma: život | Detail citátu

Historie ženy je historií nejhorší tyranie, jakou poznal svět: tyranie slabého na silným. Téma: ženy | Detail citátu

Gentleman je člověk, který nikdy neraní city druhého neúmyslně. Téma: muži | Detail citátu

Nic nestárne tak rychle jako štěstí. Téma: štěstí | Detail citátu

Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy vždy příznak zoufalství. Téma: ženy | Detail citátu

Manželství lidi ruinuje. Je stejně škodlivé jako kouření cigaret, ale je o mnoho dražší. Téma: manželství | Detail citátu

Když se žena znovu provdá, tedy proto, že svého prvního manžela nesnášela. Když se muž znovu ožení, tedy proto, že svou první ženu zbožňoval. Ženy štěstí pokoušejí, muži jim hazardují. Téma: ženy | Detail citátu

Láska je nenasytná. Dosáhne štěstí a chce ráj. Téma: láska | Detail citátu

Kdybych ho znal, nebyl bych vůbec jeho přítel. Je velmi nebezpečné znát své přátele. Téma: přátelství | Detail citátu

Jen dva druhy lidí jsou opravdu okouzlující - lidé, kteří vědí naprosto všechno, a lidé, kteří nevědí naprosto nic. Téma: hloupost | Detail citátu

Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce. Téma: ženy | Detail citátu

Žijeme v době, která příliš mnoho čte proto, aby byla moudrá, a příliš mnoho myslí, aby byla pěkná. Téma: moudrost | Detail citátu

Inteligence není choroba nakažlivá. Téma: hloupost | Detail citátu

Když je některá žena věrná svému muži, tak je to ze zlomyslnosti k tomu třetímu. Téma: ženy | Detail citátu

Lásku nepotřebují dokonalí, ale ti, kdo jsou nedokonalí. Téma: láska | Detail citátu

Ženy nás milují pro naše nedostatky. Máme-li jich dost, pak nám odpustí všechno, dokonce i to, že máme rozum. Téma: ženy | Detail citátu

Mám rád muže s budoucností a ženy s minulostí. Téma: muži | Detail citátu

Soucit s přítelovým utrpením cítí každý. Těšit se z úspěchů přítele, to vyžaduje velmi ušlechtilou povahu. Téma: přátelství | Detail citátu

V lásce končí všechny cesty stejně - rozčarováním. Téma: ženy | Detail citátu

Přátele si vybírám pro jejich dobrý vzhled, pouze známé pro jejich dobrý charakter a nepřátele pro jejich dobrý mozek. Téma: přátelství | Detail citátu

Žena bude flirtovat s kýmkoli na světě do té doby, dokud se budou ostatní dívat. Téma: ženy | Detail citátu

Ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne abychom je chápali. Téma: ženy | Detail citátu

Mezi mužem a ženou neexistuje přátelství - jen vášeň, nepřátelství, láska - ale žádné přátelství. Téma: láska | Detail citátu

Láska se podobá jen lásce, k ničemu jinému ji nelze přirovnat. Téma: láska | Detail citátu

Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překáží jim v jejich realizaci. Téma: ženy | Detail citátu

Chovej se vůči každé ženě, jako bys do ní byl zamilován, a vůči každému muži, jako by ti byl nadřazen! Brzy si získáš pověst dokonalého gentlemana. Téma: muži | Detail citátu

Pro ženu, kterou jednou miloval, udělá snad muž všechno na světě - až na to, aby ji miloval znovu. Téma: láska | Detail citátu

Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného manželství. Téma: manželství | Detail citátu

Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne hříchy vůči sobě. Téma: láska | Detail citátu

Život je krásné divadlo, žel, repertoár nestojí za nic. Téma: život | Detail citátu

Muž se žení, protože je znuděn, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba se zklamou. Téma: manželství | Detail citátu

Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá. Téma: život | Detail citátu

Kdyby se praobyvatel jeskyně uměl smát, dějiny by se vyvíjely jinak. Téma: humor | Detail citátu

Ženy nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou. Téma: ženy | Detail citátu

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky. Téma: láska | Detail citátu

Ženy představují vítězství hmoty nad duchem, muži představují vítězství ducha nad morálkou. Téma: ženy | Detail citátu

Zkušenost je název, kterým muži označují své chyby. Téma: muži | Detail citátu

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný. Téma: manželství | Detail citátu