Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme. Téma: ostatní | Detail citátu

Fantazie je důležitější než vědění. Téma: ostatní | Detail citátu

Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy. Téma: čas | Detail citátu

Nikde neleží pravda na povrchu. Téma: pravda | Detail citátu

Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoliv jako specialista. Téma: ostatní | Detail citátu

Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít. Téma: myšlení | Detail citátu

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu. Téma: peníze | Detail citátu

Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. Téma: lidé | Detail citátu

Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí. Téma: čas | Detail citátu

Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady. Téma: láska | Detail citátu

Osud celé pospolitosti bude takový, jaký si ona pospolitost zaslouží. Téma: osud | Detail citátu

Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby. Téma: život | Detail citátu

Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer. Téma: myšlení | Detail citátu

Bůh nehraje v kostky. Téma: ostatní | Detail citátu

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Téma: láska | Detail citátu

Život je posvátný, tj. je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv dalšího. Téma: život | Detail citátu

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš. Téma: přátelství | Detail citátu

Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením. Téma: život | Detail citátu

Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení. Téma: myšlení | Detail citátu

Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat. Téma: lidé | Detail citátu

Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná. Téma: čas | Detail citátu

Dřív rozbiješ atom, než pomluvu. Téma: ostatní | Detail citátu

Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil. Téma: pravda | Detail citátu

Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí. Téma: pravda | Detail citátu

Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem nejsem tak jist. Téma: čas | Detail citátu

Převaha hlupáků je nepřemožitelná a navěky jistá. Hrůznost tyranství naproti tomu zmírňuje nedostatek důslednosti. Téma: historie | Detail citátu

Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu. Téma: láska | Detail citátu

Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je mrtvý. Téma: pravda | Detail citátu

Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením. Téma: moudrost | Detail citátu

Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie. Téma: ostatní | Detail citátu

Život má tendenci se časem ucpat, zejména ten manželský. Téma: život | Detail citátu

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli. Téma: člověk | Detail citátu

Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí. Téma: štěstí | Detail citátu

Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu. Téma: pravda | Detail citátu