Věrnost je často jen vášnivá touha po majetku. Je mnoho nepříjemných věcí, které bychom nejraději zahodili, kdybychom se nebáli, že je jiní zvednou. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení. Téma: manželství | Detail citátu

Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Tragédie pokročilých let není v tom, že stárneme, ale v tom, že zůstáváme mladí. Téma: čas | Detail citátu

Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne hříchy vůči sobě. Téma: láska | Detail citátu

V lásce končí všechny cesty stejně - rozčarováním. Téma: láska | Detail citátu

Zahrňte mne přepychem, všeho nezbytného se mohu vzdát. Téma: peníze | Detail citátu

Dětí začínají tím, že své rodiče milují, později je odsuzují a jen zřídkakdy, pokud vůbec, jim odpouštějí. Téma: děti | Detail citátu

Dnes, více než kdykoli dříve, jsou lidské bytosti značkami. Můj život je mým uměleckým dílem. Téma: život | Detail citátu

V naší době stárnou ženy spíše věrností svých ctitelů než čímkoli jiným. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Ženy nevědí, co chtějí, a nedají pokoj, dokud to nedostanou. Téma: ostatní | Detail citátu

V lásce není nic polovičatého, nic průměrného. Téma: láska | Detail citátu

Nic nezničí lásku tak jako ženin smysl pro humor. Téma: láska | Detail citátu

Žena není žádný genius, je to dekorativní druh. Nemá nikdy co říci, ale říká to velice roztomile. Téma: ženy | Detail citátu

Muž který tvrdošíjně zůstává sám, se stává trvalým veřejným pokušením. Téma: muži | Detail citátu

Muž se žení, protože se nudí, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba dva se zklamou. Téma: manželství | Detail citátu

Být zamilovaný sám do sebe, je románek na celý život. Téma: láska | Detail citátu

Žena postupuje s oblibou metodou dedukční - jde od známého k neznámému. Téma: ženy | Detail citátu

Muž může být šťasten s kteroukoli ženou, pokud ji nemiluje. Téma: muži | Detail citátu

Muž má být stále zamilován. Proto se nemá ženit. Téma: manželství | Detail citátu

Staří všemu věří, muži o všem pochybují, mladí všechno vědí. Téma: čas | Detail citátu

Když jsou lidé dost staří, aby to věděli lépe, nevědí už vůbec nic. Téma: čas | Detail citátu

Je-li některá žena věrna svému muži, je to ze zlomyslnosti k tomu třetímu. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Jen lidé povrchní nesoudí podle zevnějšku. Téma: lidé | Detail citátu

Člověk by nikdy neměl podvádět, když má karty na výhru. Téma: život | Detail citátu

Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce. Téma: ženy | Detail citátu

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodným. Téma: manželství | Detail citátu

Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života. Téma: umění | Detail citátu

Když moudrost přichází do let, stává se nudou. Téma: moudrost | Detail citátu

Láska je svátost, kterou je třeba přijímat na kolenou. Téma: láska | Detail citátu

Ženy nejsou na světě proto, aby nás soudily, ale aby nám odpouštěly. Téma: ženy | Detail citátu

Předmětem umění není jednoduchá pravda, ale složitá krása. Téma: umění | Detail citátu

Člověk, který nemyslí sám za sebe, nemyslí vůbec. Téma: myšlení | Detail citátu

Myšlenka, která není nebezpečná, není hodna nazývat se myšlenkou. Téma: myšlení | Detail citátu

Veškeré umění je zcela neužitečné. Téma: umění | Detail citátu

Mladí muži chtějí být věrní a nejsou, staří chtějí být nevěrní a nemohou. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Mladí lidé chtějí být věrní, a nejsou. A staří chtějí být nevěrní, a nemohou. Téma: čas | Detail citátu

Neexistuje morální nebo nemorální kniha. Knihy jsou buď dobře nebo špatně napsané. Téma: knihy | Detail citátu

Dokud může žena vypadat o deset let mladší než její dcera, je dokonale šťastná. Téma: čas | Detail citátu

Na světě je pouze jediná věc horší, než když se o člověku moc mluví, a to, když se o něm nemluví vůbec. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Věřit v lásku není nic jiného než věřit v sebe. Téma: ostatní | Detail citátu

Inteligence není choroba nakažlivá. Téma: moudrost | Detail citátu

Dnes, více než kdykoli dříve, jsou lidské bytosti značkami. Můj život je mým uměleckým dílem. Téma: pravda | Detail citátu

Když máme vše, zachce se nám lásky, když nemáme nic, jsme na tom stejně. Téma: ostatní | Detail citátu

Živo dobře napsaný je skoro stejně vzácný jako život dobře prožitý. Téma: život | Detail citátu

Nikdy nedůvěřujte ženě, která vám poví, kolik jí je opravdu let. Žena, která vám řekne toto, je schopna říci vám cokoli. Téma: ženy | Detail citátu

Tajemství lásky je větší než tajemství smrti. Téma: láska | Detail citátu

To, co pohání svět vpřed není láska, ale pochybnost o ní. Téma: láska | Detail citátu

Má-li někdo tak málo fantazie, že musí podpírat své lži důkazy, pak by měl říci raději rovnou pravdu. Téma: ostatní | Detail citátu

Manželství je opravdu hroznou přítěží - hlavně pro neženaté. Téma: manželství | Detail citátu

Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem - to vyžaduje velmi dobrou povahu. Téma: přátelství | Detail citátu

Cílem života je sebezdokonalování a naším posláním je zdokonalovat sami sebe. Téma: člověk | Detail citátu

Štěstí ženatého muže spočívá v množství žen, se kterými se neoženil. Téma: manželství | Detail citátu

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky. Téma: láska | Detail citátu

Žena, která si dokáže udržet mužovu lásku a sama ho stále milovat, ta vykonala vše, co svět od ní požaduje, nebo co by aspoň požadovat měl. Téma: ženy | Detail citátu

Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného manželství. Téma: manželství | Detail citátu

Po dobrém obědě lze odpustit každému, i vlastním příbuzným. Téma: jídlo | Detail citátu

Reálný život člověka je často život, který jsme nikdy nevedli. Téma: život | Detail citátu

Jediné, co je horší, než když se o vás mluví, je to, když se o vás nemluví. Téma: lidé | Detail citátu

Mám velmi jednoduchý vkus. Spokojím se vždy s tím nejlepším. Téma: peníze | Detail citátu

Říci někomu celou pravdu - to je někdy více než povinnost - je to příjemné. Téma: pravda | Detail citátu

Muži se žení, protože jsou unavení, ženy, protože jsou zvědavé, obě strany jsou rozčarovány. Téma: manželství | Detail citátu

Mladým lidem se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější v životě. Když zestárnou, vědí to už najisto. Téma: peníze | Detail citátu

Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal, co můžeme udělat sami. Téma: práce | Detail citátu

Nutnost kariéry nutí každého, aby byl straníkem. Téma: politika | Detail citátu

Kdo neuchvátí ženu silně a mocně, na toho ona nedbá, ani ho nemiluje. Téma: láska | Detail citátu

Dobře uvázaná kravata znamená první vážný krok do života. Téma: život | Detail citátu

Život je zrcadlo a umění skutečnost. Život napodobuje umění daleko více, než umění napodobuje život. Téma: umění | Detail citátu

Chcete-li se dozvědět, co si žena skutečně myslí - což je mimochodem vždycky nebezpečné - dívejte se na ni, ale neposlouchejte ji! Téma: ženy | Detail citátu

Jenom lidé, kteří jsou s rozumem v koncích, pořád o něčem diskutují. Téma: rozum | Detail citátu

Je slabou útěchou vědět, že ten, kdo nám servíroval špatnou snídani nebo nás uctil levným vínem, vede zcela bezúhonný život. Ani nejvyšší ctnosti nás neodškodní za studené předkrmy. Téma: jídlo | Detail citátu

Přesnost je zloděj času. Téma: čas | Detail citátu