To, co minulo, už nemůžeme změnit. Téma: ostatní | Detail citátu

Pokud chceš žít klidně, poslouchej, dívej se a mlč. Téma: život | Detail citátu

Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět. Téma: přátelství | Detail citátu

Nejvíce obdivujeme toho, koho peníze nechávají lhostejným. Téma: peníze | Detail citátu

Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles - k myšlení a jednání. Téma: myšlení | Detail citátu

Téměř všichni staří prohlásili, že nic nelze poznat, nic pochopit, nic vědět. Že smysly jsou omezené, duchové tupí, život krátký. Téma: čas | Detail citátu

Moudrost je poznání věčných pravd upotřebitelných v životě. Téma: moudrost | Detail citátu

V přátelství není horší nákazy nežli lichocení. Téma: přátelství | Detail citátu

Raději chci být zdravý, než bohatý. Téma: zdraví | Detail citátu

Ó, šťastný smrtelník jemuž nikdy nechyběl humor. Téma: humor | Detail citátu

Myšlenky jsou svobodné. Téma: myšlení | Detail citátu

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist. Téma: osud | Detail citátu

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás. Téma: láska | Detail citátu

Lidská povaha se mění buďto po nějakém neštěstí nebo pod tíhou přibývajících let. Téma: lidé | Detail citátu

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává. Téma: láska | Detail citátu

Přátelství se má spíše pozvolna rozvazovat, než trhat. Téma: přátelství | Detail citátu

Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy. Téma: přátelství | Detail citátu

Životem vládne štěstěna, ne moudrost. Téma: život | Detail citátu

Bez přátelství není pravého života - bez přátelství je život nicotný. Téma: přátelství | Detail citátu

Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných. Téma: přátelství | Detail citátu

Život lidský je už takový, že nikdo se nepouští do činu bez naděje na prospěch pro sebe. Téma: život | Detail citátu

Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával. Téma: láska | Detail citátu

Mýlit se je lidské. Téma: omyly | Detail citátu

Takoví jsou lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho. Téma: pravda | Detail citátu

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist. Téma: ostatní | Detail citátu

Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice. Téma: přátelství | Detail citátu

Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné. Téma: humor | Detail citátu

Historie je učitelkou života. Téma: historie | Detail citátu

Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný. Téma: život | Detail citátu

Nic není tak typické pro přízemního ducha jako láska k majetku. Téma: peníze | Detail citátu

Nikdo ti neporadí tak dobře jako ty sám. Téma: ostatní | Detail citátu

Historie je učitelkou života. Téma: ostatní | Detail citátu

Devět desetin moudrosti spočívá v tom být moudrý včas. Téma: moudrost | Detail citátu

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. Téma: historie | Detail citátu

Příjemná je vzpomínka na minulé práce. Téma: práce | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Téma: láska | Detail citátu

Ve vážných záležitostech není místo pro žertování. Téma: humor | Detail citátu

Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda. Téma: moudrost | Detail citátu

Chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává. Téma: omyly | Detail citátu

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo. Téma: štěstí | Detail citátu

Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobita penězi. Téma: peníze | Detail citátu

Velcí muži vždy šetřili časem. Téma: muži | Detail citátu

Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Téma: moudrost | Detail citátu

Není nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí. Téma: hloupost | Detail citátu

Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů. Téma: život | Detail citátu

Při žertování nikoho neurážejme. Raději nevyprávět vtip, který považujeme za zdařilý, než ztratit přítele. Téma: humor | Detail citátu

Není smrtelníka, jehož by se nedotkla bolest a nemoc. Téma: zdraví | Detail citátu

Povaha člověka je jeho osudem. Téma: osud | Detail citátu

Občanské právo se nemůže ani ohýbat přízní, ani drtit mocí, ani narušovat penězi. Téma: politika | Detail citátu

Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi. Téma: přátelství | Detail citátu

Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatní lidé špatně mluví? Téma: ostatní | Detail citátu

Lidé nechápou, jak velkým příjmem je šetrnost. Téma: peníze | Detail citátu

Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí a snáší s námi společně. Téma: přátelství | Detail citátu

Největším dobrem je žít podle přírody. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Hloupost neosvobozuje od myšlení. Téma: hloupost | Detail citátu

Příroda spojila muže a ženy manželskými svazky. Téma: manželství | Detail citátu

Mír se má zjednávat vítězstvím, nikoliv jednáním. Téma: ostatní | Detail citátu

Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává. Téma: omyly | Detail citátu