Nejmoudřejší lidé se podřizují svým vlastním příkazům.

Autor citátu: Euripidés     Téma: moudrost

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma moudrost

Blaze zapomnětlivým, neboť ti se snáze vyrovnají i se svými hloupostmi. Nietzsche Friedrich Wilhelm | Detail citátu

Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody. Epikúros | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Lao-C' | Detail citátu

Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Opakování matka moudrosti. Latinská přísloví | Detail citátu

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Tragédie lidského rodu: všeobecně platí, že člověk je moudrý jednostranně, ale hloupý mnohostranně. Hirszfeld | Detail citátu

Mlčící neznamená moudrý. Jsou zamčené zásuvky, byť jsou prázdné. Jean Giono | Detail citátu

Přílišná chytrost je nepravá vytříbenost, pravá vytříbenost je zdravá chytrost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo pěstuje myšlenky mnohé sklidí a bez srpu. Indické přísloví | Detail citátu

Moudří lidé nemusejí být nutně vzdělaní. Vzdělaní lidé nemusejí být nutně moudří. Lao-C' | Detail citátu

Je mnohem snazší být moudrý za druhé než sám za sebe. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Ze všech nejchytřejší je podle mého ten, kdo alespoň jednou za měsíc sám o sobě řekne, že je blbec. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

I moudrý se mýlí sedmkrát denně. Italská přísloví | Detail citátu

Moudrý člověk, neudělá tutéž chybu dvakrát. Latinská přísloví | Detail citátu

Uctíváním moudrého člověka je velkým ziskem pro ty, kteří ho uctívají. Epikúros | Detail citátu

Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. Babler Otto František | Detail citátu

Bože dej mi vyrovnanost, abych se smířil s věcmi,které nezměním, odvahu změnit věci, které změnit jdou a moudrost, abych je od sebe rozeznal. Angelis Angel | Detail citátu

Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat. Čínské přísloví | Detail citátu

Ten, kdo je stále moudrý, má smutný život. Voltaire | Detail citátu

Pravá moudrost je být střízlivý k tomu, co na světě nesmírně milujeme. Busch | Detail citátu

Moudrý je ten, kdo zná spíše užitečné věci než mnoho věcí. Aischylos | Detail citátu

Moudrost je schopnost pohledu odjinud. Patricie Holečková | Detail citátu

Nekritizuj nezbytnost. Židovské přísloví | Detail citátu

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání. William Shakespeare | Detail citátu

Moudrý může být jen ten, kdo se nepovažuje za moudrého. Čínské přísloví | Detail citátu

Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti. Benedictus Baruch de Spinoza | Detail citátu

Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením. Albert Einstein | Detail citátu

Moudrost je vždycky načasovaná. Proto má v každé době tolik potíží se současníky. Milan Růžička | Detail citátu

Citát je lepší než argument. Lze jím vyhrát spor, aniž byste odpůrce přesvědčili. Laub Gabriel | Detail citátu

Když moudrost přichází do let, stává se nudou. Oscar Wilde | Detail citátu

Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti. Spinoza Baruch | Detail citátu

Moudrý je ten, kdo zná cenu všech věcí. Orientální přísloví | Detail citátu

Nelétej příliš vysoko, všimnou si toho. Hugo Victor | Detail citátu

Vzdělaní a moudří lidé byli, jsou a budou národním bohatstvím, solí země. Jan Procházka | Detail citátu

Ničeho nelitovat, to je počátek vší moudrosti. Maugham William Somerset | Detail citátu

K vlastní moudrosti dodávej opatrně cizí hloupost. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..