Čas ubíhá různě, podle toho s kým.

Autor citátu: William Shakespeare     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Mladí lidé si většinou myslí, že se chovají přirozeně, když se chovají hrubě anebo nezdvořile. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí. Albert Einstein | Detail citátu

Čas, že jsou peníze? Zkuste si uložit v bance mládí a vyzvednout si je po padesáti letech. Jiří Žáček | Detail citátu

Z předmětů, kterých se zbavujeme, by nám nepřipomínaly minulost, přicházívá první na řadu partner. Ladislav Muška | Detail citátu

Čas jsou sice peníze, ale nelze si ho uložit do banky, aby nám přinášel úroky. Lech Przeczek | Detail citátu

Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná. Albert Einstein | Detail citátu

Když už nemůžeme svůj věk skrývat, musíme s ním koketovat. Blumenthal | Detail citátu

Prorok je ten, kdo vidí daleko dopředu, ale zároveň vidí všechno kolem sebe, protože budoucnost se začíná dnes. Konstantin Eduardovič Ciolkovskij | Detail citátu

Budoucnost národa je v rukou matek. Honoré de Balzac | Detail citátu

Budoucnost je doba, kdy budeme vědět všechno o minulosti. Dokud víme jen část pravdy, jsme ještě v současnosti. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk s jedněmi hodinkami ví přesně, kolik je hodin. Člověk s dvojími si není nikdy jistý. N.N. | Detail citátu

Stáří je nevyléčitelná choroba. Latinská přísloví | Detail citátu

Když jsou lidé dost staří, aby to věděli lépe, nevědí už vůbec nic. Oscar Wilde | Detail citátu

Nelze kritizovat přítomnost skrze sympatie k minulosti. Henri Troyat | Detail citátu

Budoucnost je plna výzev a nadějí. Nathaniel Hawthorne | Detail citátu

Čas jsou peníze? To museli objevit někde jinde - my na to nemáme ani čas, ani peníze. Gabriel Laub | Detail citátu

Čtyřicítka - to je stáří mladých, padesátka - mládí starých. Victor Hugo | Detail citátu

Čas je onen brus, který ty surové milostné záležitosti dvou lidí teprve vybrousí do náležité podoby, buď lásky nebo nenávisti. Joseph Addison | Detail citátu

Mladí nevědí, co chtějí, ale nesnesou, jsou-li vybízeni k něčemu jinému. Helen Rowlandová | Detail citátu

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. Alan Lakein | Detail citátu

Kde je stáří zlé, tam se mládí nic dobrého nenaučí. Anglická přísloví | Detail citátu

Zatrpklé stáří není nic radostného. Zatrpklé mládí je smutnější a nadto nebezpečnější. Varujme se, abychom zalidnili tuto zemi zatrpklými generacemi mladých. František Xaver Šalda | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Nebezpečný je takový ženský teenager teprve mezi třiceti a čtyřiceti lety. André Maurois | Detail citátu

Když nečekáte nic dobrého, nečekejte. Gabriel Laub | Detail citátu

Je pravda, že v případě starých mužů zatížených na zajíce všechno závisí na těch mladých. Já bych taky chtěla mít kolem sebe spoustu mladých mužů, ale záleží to na nich. Stella Zázvorková | Detail citátu

Jsme podřízení času. Čas velí: "Vpřed!" William Shakespeare | Detail citátu

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější - čas. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Minulost je minulost, a tady vedle ní je budoucnost. Graham Greene | Detail citátu

Čas je největším novátorem. Francis Bacon | Detail citátu

Do stáří jsem se staral o to, abych dobře žil, ve stáří o to, abych dobře umřel. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Čas, který uplynul je náš, a nic není na bezpečnějším místě než to, co bylo. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Mládí nikdy nepočítá s tím, že je mladé. Jean Dutourd | Detail citátu

Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy. Albert Einstein | Detail citátu

Mládež chce poznávat život a rozumět mu datem dneška. Josef Čapek | Detail citátu

Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Každá minulost byla lepší. Španělská přísloví | Detail citátu

Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek. Francouzská přísloví | Detail citátu

Vzácné jsou šťastné časy, kdy si můžeš myslet, co chceš, a říkat, co si myslíš. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Volný čas je důležitější součást našeho života. Denis Diderot | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..