Budoucnost je něco, kam se každý z nás dostane rychlostí 60 minut za hodinu, a to bez rozdílu, kdo to je a co udělá.

Autor citátu: Clive Staples Lewis     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný. Albert Schweitzer | Detail citátu

Téměř všichni staří prohlásili, že nic nelze poznat, nic pochopit, nic vědět. Že smysly jsou omezené, duchové tupí, život krátký. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Ve třiceti jsme dost staří, abychom věděli, co nemáme dělat. Ale ještě dost mladí, abychom to přesto dělali. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak jako bychom ho měli nekonečně mnoho. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Budoucnost národa je v rukou matek. Honoré de Balzac | Detail citátu

Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Minulost máme za sebou, budoucnost před sebou. Nevidíme budoucnost, vidíme minulost. Je to podivné, na zádech totiž nemáme oči. Eugéne Ionesco | Detail citátu

Člověk s jedněmi hodinkami ví přesně, kolik je hodin. Člověk s dvojími si není nikdy jistý. N.N. | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Mladí nevědí, co chtějí, ale nesnesou, jsou-li vybízeni k něčemu jinému. Helen Rowlandová | Detail citátu

Čas, toť peníz jako naše koruna - nelze jej vyměnit. Gabriel Laub | Detail citátu

Za zabíjení času by měl být stejný trest jako za každou jinou vraždu. N.N. | Detail citátu

Budoucnost je plna výzev a nadějí. Nathaniel Hawthorne | Detail citátu

Většina mladých si myslí, že jsou přirození a otevření, a zatím jsou jen nevycválaní a hrubí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Bojíme se stáří a přitom si nejsme jisti, zda se ho dožijeme. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Stáří je parazit vlastního mládí. Karel Čapek | Detail citátu

Protože lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem, touží tolik po lepší budoucnosti a koketují tolik s minulostí. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Neschopnost využívat volného času vede k tomu, že chceme volného času stále víc. Georges Friedmann | Detail citátu

Dětství je zadarmo, k senilitě se musíme tvrdě dopracovat. Miroslav Švandrlík | Detail citátu

Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý. V podstatě ale má člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý jak byl. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Stáří není smutné proto, že se ztrácejí naše potěšení, ale naše naděje. Jean Paul | Detail citátu

Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede lépe snášet. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. Alan Lakein | Detail citátu

Čas je největším novátorem. Francis Bacon | Detail citátu

Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, jako si opilí myslí, že jsou střízliví. Charlie Chaplin | Detail citátu

Nic neběží rychleji než léta. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Rodný list je pomluva, kterou může žena kdykoli svým zjevem dementovat. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Přesnost je zloděj času. Oscar Wilde | Detail citátu

Minulost? Neexistuje! Byla! Theodor Fontane | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. N.N. | Detail citátu

Mládí je neposedné, protože má ještě málo rozumu, a stáří usedlé, protože už ho má moc. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Volný čas je důležitější součást našeho života. Denis Diderot | Detail citátu

Stáří přináší ztroskotání. Charles de Gaulle | Detail citátu

Mládí by mělo začínat láskou k životu. John Erskine | Detail citátu

Čas ubíhá různě, podle toho s kým. William Shakespeare | Detail citátu

Čtyřicítka - to je stáří mladých, padesátka - mládí starých. Victor Hugo | Detail citátu

Za problémem, jak přidělovat čas, se skrývá ještě důležitější problém, a sice co chceme od života. Richard Koch | Detail citátu

Minulost je koulí na noze, kterou člověk vláčí za sebou. Zdeněk Chromý | Detail citátu

Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se učila žít s lidmi a se světem. Adam Mickiewicz | Detail citátu

Ženy jsou větrné korouhvičky, jež se neustálí, dokud nezreziví. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..