Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí.

Autor citátu: Albert Einstein     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma čas

Stáří přináší ztroskotání. Charles de Gaulle | Detail citátu

Čím víc stárnu, tím víc zjišťuji, že dětství a stáří jenom splývají, ale že jsou to navíc dva nejintenzivnější stavy, které je nám dáno žít. Marguerite Yourcenarová | Detail citátu

Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele. Sokrates | Detail citátu

Nešlo by naši velkou dobu rozměnit na hodiny a přidat každému trochu času? Gabriel Laub | Detail citátu

Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho. Německá přísloví | Detail citátu

Čas, toť peníz jako naše koruna - nelze jej vyměnit. Gabriel Laub | Detail citátu

Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou. Jan Werich | Detail citátu

Čas projít nenechte, je odměřen. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nejsilnějším lékem na stáří je láska. John Stuart Mill | Detail citátu

Mládí není období života, ale duševní stav. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Čas ubíhá různě, podle toho s kým. William Shakespeare | Detail citátu

Mládí je nejkrásnější dobou života, škoda že musíme nejdříve zestárnout, abychom to poznali. N.N. | Detail citátu

Z předmětů, kterých se zbavujeme, by nám nepřipomínaly minulost, přicházívá první na řadu partner. Ladislav Muška | Detail citátu

Přesnost je zloděj času. Oscar Wilde | Detail citátu

Stáří má také svoje výhody. Nemusí se tak ohlížet na diskrétnost. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Mladí lidé si většinou myslí, že se chovají přirozeně, když se chovají hrubě anebo nezdvořile. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Hlava lysá je dozrálé ovoce rozumu. Synesius Kyrénský | Detail citátu

Muž je vždy tak stár, jak se cítí, ale nikdy ne tak důležitý. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé záhady lidského ducha. Václav Havel | Detail citátu

Stárnutí není než zlozvyk, na který nemá opravdu zaměstnaný člověk čas. André Maurois | Detail citátu

Na pláži se pokoušel svádět slečny, kterým nadával, když ho v tramvaji nepustily sednout. Miroslav Švandrlík | Detail citátu

Jediné, co v lidském životě stojí za vypravování, to je mládí. Jean Dutourd | Detail citátu

Ve třiceti jsme dost staří, abychom věděli, co nemáme dělat. Ale ještě dost mladí, abychom to přesto dělali. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Čím hřešíme v mládí, to odpykáme ve stáří. Latinská přísloví | Detail citátu

Vy jste zvláštní lidé, vy mladí, všichni dohromady. Minulost nenávidíte, přítomností opovrhujete, budoucnost je vám lhostejná. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Cožpak je to normální doba, když takovým mladým chlapcům, jako jsme my, je z ničehož nic přes šedesát? Gabriel Laub | Detail citátu

Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí. Albert Einstein | Detail citátu

Omyl je přijatelný v mládí. Nesmíme si ho však zavléci do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Stáří se má ctít, mládí bránit. Německá přísloví | Detail citátu

Když už nemůžeme svůj věk skrývat, musíme s ním koketovat. Blumenthal | Detail citátu

Život je udělán z budoucnosti jako tělesa z prázdného prostoru. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Stáří je doba, kdy nemůžeme snést ani svých neřestí, ani léků proti nim. Titus Livius | Detail citátu

Dnešní mládež je hrozná. Ale nejhorší je, že už k ní nepatříme. Pablo Picasso | Detail citátu

Čas se chová velmi lidsky: když jej pořád nekontrolujeme, tak se tolik nežene. Gabriel Laub | Detail citátu

Rodný list je pomluva, kterou může žena kdykoli svým zjevem dementovat. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Minulost oživovaná vzpomínkami je hrozbou do budoucnosti. N.N. | Detail citátu

K největším radostem zralého věku patří setkání se čtyřicetiletými ženami, s nimiž jsme se neoženili, když nám bylo dvacet. Yves Montand | Detail citátu

Stáří není smutné proto, že se ztrácejí naše potěšení, ale naše naděje. Jean Paul | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..