Svět nepokročil ani tak zásluhou maršálů, jako spíš snahou a myšlenkami těch, kteří se jakýmkoli velikánům i velikášům vždycky protivili. Téma: myšlení | Detail citátu

Pohled do minulosti je někdy nejlepším průvodcem do budoucnosti. Téma: čas | Detail citátu

Aktivní vztah k současnosti je především kritický vztah k minulosti. Neboť jenom ten je svým smyslem zaměřen do budoucnosti. Téma: čas | Detail citátu

Rozumná společnost na ženách a na dětech ani nešetří, ani nevydělává. Téma: děti | Detail citátu

Vzdělaní a moudří lidé byli, jsou a budou národním bohatstvím, solí země. Téma: moudrost | Detail citátu

Každá malá vybojovaná pravda je velká věc. Téma: pravda | Detail citátu

Alkohol má tu nevýhodu, že někdy prozradí podstatu naší bytosti a povahy. Nejčetnější kádrové případy jsou právě ty, které začaly nevinnou rozpravou u jednoho piva. Téma: alkohol | Detail citátu

Diskuse, a nejenom v manželství, je automaticky neúčinná, je-li vedena monology. Téma: manželství | Detail citátu

Při silných vjemech člověk touží věřit, že jinému se nic podobného nikdy nepřihodilo. Téma: lidé | Detail citátu

Každé štěstí v izolaci je jenom částečné štěstí. Neboť jsme skutečně tvorové kolektivní. Téma: štěstí | Detail citátu