Není žádné umění být mladý, když je nám dvacet čtyři let.

Autor citátu: Charlie Chaplin     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Dnešní mládež je hrozná. Ale nejhorší je, že už k ní nepatříme. Pablo Picasso | Detail citátu

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. George Bernard Shaw | Detail citátu

Čas, že jsou peníze? Zkuste si uložit v bance mládí a vyzvednout si je po padesáti letech. Jiří Žáček | Detail citátu

Přesvědčení, které o sobě mládež má - že by všechno na světě zařídila a vyřídila lépe, než to neprobudilé lidstvo provádělo před ní, nebývá snad jen ješitně sebepřecenivé, nýbrž také - a ještě více - krásné a povzbudivé. Josef Čapek | Detail citátu

Stárnutí není než zlozvyk, na který nemá opravdu zaměstnaný člověk čas. André Maurois | Detail citátu

Mladý člověk, který nikdy neplakal, je divoch. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět a nezapomenout, že končí v budoucnosti. Miroslav Ivanov | Detail citátu

Psát, malovat anebo tesat sochy pro budoucnost není ničím jiným než bláznovou ješitností. Anatole France | Detail citátu

Čím hřešíme v mládí, to odpykáme ve stáří. Latinská přísloví | Detail citátu

Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic. Jan Neruda | Detail citátu

Jarost, která se k stáru zvětšuje, nemá daleko k dětinskosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

K zadržení času je vždycky třeba dvou. Pokud jsou spolu, mají to, co bylo. Miroslav Horníček | Detail citátu

Dospělost - doba, kdy pochopíš, že nehezcí, nehrdinští, nejvýjimeční lidé jsou lidé jako ty. Gabriel Laub | Detail citátu

Stáří není smutné proto, že se ztrácejí naše potěšení, ale naše naděje. Jean Paul | Detail citátu

Vášně mladosti jsou neřestí stáří. Joseph Joubert | Detail citátu

Učení v mládí je rytí do kamene, učení ve stáří psaní do písku. Čínská přísloví | Detail citátu

Čím víc stárnu, tím víc zjišťuji, že dětství a stáří jenom splývají, ale že jsou to navíc dva nejintenzivnější stavy, které je nám dáno žít. Marguerite Yourcenarová | Detail citátu

Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek. Francouzská přísloví | Detail citátu

Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života. Charlie Chaplin | Detail citátu

Volný čas je důležitější součást našeho života. Denis Diderot | Detail citátu

Budoucnost je doba, kdy budeme vědět všechno o minulosti. Dokud víme jen část pravdy, jsme ještě v současnosti. Gabriel Laub | Detail citátu

Žijeme v době, kdy dvacetiletí mohou psát paměti. Vanessa Redgraveová | Detail citátu

Cožpak je to normální doba, když takovým mladým chlapcům, jako jsme my, je z ničehož nic přes šedesát? Gabriel Laub | Detail citátu

Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. Karel Čapek | Detail citátu

Stárnou jen lidé bez zásad. Ludwig Börne | Detail citátu

Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Čas se chová velmi lidsky: když jej pořád nekontrolujeme, tak se tolik nežene. Gabriel Laub | Detail citátu

Od starého vola učí se orat mladší. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Čas je nemilosrdný. Jiří Marek | Detail citátu

Nelze kritizovat přítomnost skrze sympatie k minulosti. Henri Troyat | Detail citátu

Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři. Michel de Montaigne | Detail citátu

Mládí se stářím kazí a ztrácí na ceně. Sherwood Anderson | Detail citátu

Je lépe v mylné naději sníti, před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti, strašlivou poznati jistotu. Karel Jaromír Erben | Detail citátu

S přibývající sklerózou mám stále čistší svědomí. Viktor Žižka | Detail citátu

Staří lidé milují náruživě, protože z posledních sil, mládí lehkovážně, protože jich mají nadbytek. Božena Benešová | Detail citátu

Čas je řekou, kterou by člověk tuze rád splavnil oběma směry. Theodor Fontane | Detail citátu

Mládí, jemuž se vše odpouští, samo neodpustí nic. Věku, který si všechno odpustí sám, si neodpustí nic. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nemoc našeho věku. Ztrácíme příliš mnoho času naříkáním, že žádný nemáme. Anna Seghersová | Detail citátu

Když jsou lidé dost staří, aby to věděli lépe, nevědí už vůbec nic. Oscar Wilde | Detail citátu

Do stáří jsem se staral o to, abych dobře žil, ve stáří o to, abych dobře umřel. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..