Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

Autor citátu: André Maurois     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Buď ohleduplný ke stárnoucí ženě, která se chce ještě líbit světu. Karl Georg Büchner | Detail citátu

Střeste čas - je to tkanivo, z kterého je utkán život. Samuel Richardson | Detail citátu

Stárnutí není než zlozvyk, na který nemá opravdu zaměstnaný člověk čas. André Maurois | Detail citátu

Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. Karel Čapek | Detail citátu

Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho. Německá přísloví | Detail citátu

Je záhodno, aby mladí lidé, kteří vstupují do života, byli buď upejpaví nebo pitomoučcí - schopné a smělé vzezření by působilo jako drzost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Stará budu teprve tehdy, až nedostanu muže, po němž zatoužím. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Jak má člověk vědět, co chce od budoucnosti, když neví přesně ani co chce v přítomnosti? Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Když se konečně něčemu doopravdy naučíme, jsme už moc staří, aby nám to k něčemu bylo. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Tragédie pokročilých let není v tom, že stárneme, ale v tom, že zůstáváme mladí. Oscar Wilde | Detail citátu

Minulost je koulí na noze, kterou člověk vláčí za sebou. Zdeněk Chromý | Detail citátu

Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek. Francouzská přísloví | Detail citátu

Žena, která je provdána za archeologa, se může považovat za šťastnou, protože čím je starší, tím je pro svého muže zajímavější. Agatha Christie | Detail citátu

Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se učila žít s lidmi a se světem. Adam Mickiewicz | Detail citátu

Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější. Ernest Hemingway | Detail citátu

Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, jako si opilí myslí, že jsou střízliví. Charlie Chaplin | Detail citátu

Minulost máme za sebou, budoucnost před sebou. Nevidíme budoucnost, vidíme minulost. Je to podivné, na zádech totiž nemáme oči. Eugéne Ionesco | Detail citátu

Minuta je dlouhá podle toho z jaké strany záchodových dveří stojíte. N.N. | Detail citátu

Na celý život se dívám jako na zápas o třech kolech - mládí, dospělost, stáří. Dvě kola je třeba vyhrát. Jedno už jsem prohrál. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Žhavost mládí nemá k spasení o nic dále než vlažnost stáří. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Vášně mladosti jsou neřestí stáří. Joseph Joubert | Detail citátu

Čas projít nenechte, je odměřen. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nemáme dostatek času uvažovat o všech svých činech. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Ve třiceti jsme dost staří, abychom věděli, co nemáme dělat. Ale ještě dost mladí, abychom to přesto dělali. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Škoda, když člověk propásne ty chvíle, kdy voněl les a pleť. František Branislav | Detail citátu

Kde je stáří zlé, tam se mládí nic dobrého nenaučí. Anglická přísloví | Detail citátu

Jak dlouho zůstaneme mladí? Tak dlouho, dokud jsme milovaní. Dante Alighieri | Detail citátu

Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv. Není už posuzován svými, svou generací. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Mládí je pro mladé, že má budoucnost. Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Lidé mají v zásadě jen dvě přání: zestárnout a přitom zůstat mladí. Peter Bamm | Detail citátu

Nevěř nikomu, komu je nad třicet. John Lennon | Detail citátu

Mládí se živí sněním, stáří vzpomínkami. Židovská přísloví | Detail citátu

Budoucnost národa je v rukou matek. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ženy jsou větrné korouhvičky, jež se neustálí, dokud nezreziví. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

S přibývající sklerózou mám stále čistší svědomí. Viktor Žižka | Detail citátu

Večer života přináší sebou i svoji lampu. Joseph Joubert | Detail citátu

Budoucnost patří mladým. Staří pouze určují, jak bude vzdálená. Ladislav Muška | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Budoucnost je plna výzev a nadějí. Nathaniel Hawthorne | Detail citátu

Volný čas je důležitější součást našeho života. Denis Diderot | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..